Y2018-01 Elämyspuiston katon romahtaminen Torniossa 15.3.2018

Torniossa romahti noin 130 neliömetrin alueelta elämyspuiston kattoa torstai-iltana 15.3.2018. Tapahtuma-aikaan paikalla oli noin 120 lasta ja aikuista viettämässä vapaa-aikaa erilaisten telineiden ja laitteiden parissa. Onnettomuudessa kattorakenteita sekä katolla ollutta lunta putosi alas. Kaksi pudonnutta kattokannatinpalkkia jäi roikkumaan. Romahdushetkellä simulaattori-nimisessä leikkipaikassa oli seitsemän lasta leikkimässä. Simulaattorin yläpuolella oli suojaverkko, jonka päälle tuli noin kaksi kuutiometriä lunta. Verkko pystyi kannattelemaan lumen mahdollistaen poistumisen kyseiseltä leikkipaikalta. Onnettomuudessa vältyttiin henkilövahingoilta.

Pudonneet liimapuupalkit toimivat sekundäärisinä kattokannattimina. Ne liittyivät vinosti samalla tasolla olevaan primääripalkkiin ilman lattiasta tulevaa tuentaa. Palkkien vino liitos oli toteutettu teräslevyistä hitsatuilla palkkikengillä, jotka ulottuivat primääripalkin yli. Katto sortui, koska kriittinen hitsausliitos petti kahdesta palkkikengästä. Palkkikenkien kaikki liitokset oli hitsattu vain toiselta puolelta, eikä hitsaukset ulottuneet läpi levyn paksuuden. Palkkikenkien suunnitelmia ei ollut käytettävissä eikä hitsaustyön tekijä ole tiedossa. Kenkien valmistusaikaan suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset perustuivat lähinnä oppiarvoon. Hitsaustyön laadunvarmistus perustui omavalvontaan.

Rakennus oli vanha teollisuus- ja varastorakennus, johon oli haettu käyttötarkoituksen muutosta. Muutoksen ja lainsäädännön johdosta rakennukseen oli tehty rakennusvalvonnan vaatima kantavien rakenteiden kuntotarkastus. Tarkastuksessa huomio ei kiinnittynyt palkkikenkiin. Palkkikenkiä ei tarkastettu, koska: 1) suunnitelmien puuttumista ei tunnistettu riskiksi, 2) aiempia vastaavia murtumia ei ollut tiedossa ja 3) liitosten tarkastaminen oli silmämääräisesti mahdotonta.

Onnettomuustutkintakeskus toistaa vuonna 2004 antamansa ja vuosina 2011 ja 2012 toistamansa suosituksen, jonka mukaan

• Rakennusalalle tulisi ympäristöministeriön johdolla kehittää tietokanta, johon kerätään tietoa mahdollisimman monista rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista. Kaikilla tulisi olla pääsy kyseiseen tietokantaan ja tiedoista tulisi laatia yhteenvetoja sopivin väliajoin.

Onnettomuustutkintakeskus toistaa vuonna 2007 antamansa suosituksen, jonka mukaan

• Ympäristöministeriön tulisi ryhtyä toimenpiteisiin kuntakohtaisten rakennusvalvontojen yhdistämiseksi suuremmiksi kokonaisuuksiksi siten, että kullakin alueellisella rakennusvalvonnalla olisi riittävä erityisosaaminen erilaisten rakennusten ja rakenteiden valvontaan ja seurantaan.

Y2018-01 Tornio tutkintaselostus (pdf, 1.98 Mt)


 
Julkaistu 15.6.2018