Y2016-04 Reserviläisen kuolema Säkylässä 27.10.2016

Porin prikaatin Säkylän varuskunta-alueella tapahtui 27.10.2016 onnettomuus, jossa reserviläinen kuoli jäätyään panssaroidun Sisu XA-185 Pasi-miehistönkuljetusajoneuvon alle. Onnettomuus tapahtui Libanoniin lähtevän kriisinhallintajoukon koulutukseen kuuluvassa saattueharjoituksessa. Pasi-vaunun oikealla puolella ollut uhri kompastui jalkoihinsa ja kaatui vaunun oikean pyörälinjan alle juoksuvauhtiin siirtymisen yhteydessä. Uhri kuoli nopeasti vammoihinsa ripeästä ensiavusta huolimatta.

Saattueharjoituksen tavoitteena oli, että harjoituksen jälkeen joukko hallitsee saattuetoiminnan perusteet. Saattue koostui ajoneuvojonosta, johon kuului kärjessä ajava maastoauto, sen perässä ajava Pasi-vaunu, maastohenkilöauto (jossa harjoituksen saatettava VIP-henkilö), toinen Pasi-vaunu ja viimeisenä liikkunut maastoauto. Harjoituksessa saattueen kohtaamia mielenosoittajia näyttelivät maaliosaston varusmiehet.

Koulutettavia oli ohjeistettu niin, että saattueen eteneminen tapahtuisi kävelyvauhdilla suojueen ollessa jalkautuneena ja että ajoneuvojen välit tulisivat olla mahdollisimman pienet. Saattueen etupää kiihdytti vauhtia päästessään mielenosoittajajoukon lävitse, minkä seurauksena saattueen takaosa jäi jälkeen. Säilyttääkseen lyhyen välimatkan jälkeenjäänyt toinen Pasi-vaunu kiihdytti vauhtiaan. Samalla jalkautuneet miehet joutuivat siirtymään hölkkävauhtiin.

Hölkkävauhtiin siirtymisen jälkeen Pasi-vaunun oikealla puolella juossut reserviläinen kompastui jalkoihinsa ja kaatui vaunun oikean pyörälinjan alle. Vaunun johtaja havaitsi tilanteen ja komensi vaunun pysähtymään. Vaunua yritettiin vielä siirtää siten, että uhri ei jäisi puristuksiin vaunun pyörän alle, minkä seurauksena uhrin yli ajettiin vahingossa uudelleen.

Saattueen maastoautossa mukana ollut harjoituksen johtaja oli onnettomuuspaikalla ja soitti hätäkeskukseen. Alun ensiaputoimenpiteitä hoitivat taistelupelastajat. Apua saatiin pian Porin prikaatin sotilaspalokunnasta. Apua tuli myös siviilipelastustoimesta ja ensihoidosta sekä konsultaatiota lääkärihelikopterin lääkäriltä. Ensihoito ja pelastustoimet olivat riittäviä, mutta vakavat vammat johtivat uhrin menehtymiseen.

Turvallisuustutkinnan seurauksena esitetty turvallisuussuositus liittyy saattueen turvaetäisyyksiin, etenemisvauhtiin ja viestivälineisiin: Harjoituksessa jalkautuneet miehet pysyivät ohjeistuksen mukaisella etäisyydellä ajoneuvoista, mikä ei kuitenkaan ollut tapauksen osoittaman mukaisesti riittävä. Vaunun reunalla juokseminen vaikutti myös reserviläisen kaatumiseen, ja saattueen sopivana etenemisvauhtina onkin pidetty kävelyvauhtia. Lisäksi harjoitustilanteessa puuttuivat ajoneuvojen väliltä viestinvälineet, joiden avulla olisi voitu viestiä kiihdyttämisestä ja välien kasvamisesta.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että

• Puolustusvoimat ohjeistaa saattuetoiminnan ja -harjoittelun niin, että saattuetta suojaavien jalkamiesten etäisyys ajoneuvosta on riittävä, jalkamiesten ollessa lähellä liikutaan vain kävelyvauhtia ja ajoneuvojen välillä on jatkuvasti käytettävissä oleva viestiyhteys.

Y2016-04 Säkylä (pdf, 1.33 Mt)

 
Julkaistu 15.8.2017