Y2014-02 Kerrostalopalo Turussa 17.3.2014

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Turussa 17. maaliskuuta sattuneen kerrostalon tulipalon vuoksi ympäristöministeriötä ryhtymään useisiin toimiin kerrostalojen paloturvallisuuden kohentamiseksi.

Ministeriötä suositetaan muun muassa laatimaan perusteltu pitkän aikavälin suunnitelma siitä, asennetaanko uusiin ja peruskorjattaviin kerrostaloihin ja mahdollisesti muihin asuinrakennuksiin automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus).

Tutkintaselostuksen luonnoksesta antamansa lausunnon mukaan ympäristöministeriö lupaa tutkia asiaa joissain erityistapauksissa, muttei halua laatia suunnitelmaa sprinklauksen käyttöönotosta. Sisäministeriön pelastusosasto sen sijaan pitää suositusta erityisen hyvänä. Ympäristöministeriö ei muutenkaan aio ryhtyä kaikkiin suositusten edellyttämiin toimiin.

Paloturvallisuutta säännellään ja ohjataan nykyään sekä sisä- että ympäristöministeriöissä. Lausuntojen perusteella ministeriöt näkevät riskien ja paloturvallisuuden kehittämisen aiheuttamien kustannusten suhteen hyvin eri tavoin. Erimielisyys johtaa voimavarojen tuhlaamiseen.

Turun palon tutkintaselostuksessa ympäristöministeriötä suositetaan myös muuttamaan rakentamismääräyksiä niin, että uusien ja peruskorjattavien kerrostaloasuntojen palo-oviin vaaditaan suljinlaitteisto ja että uusista ja peruskorjattavista rakennuksista voi poistua omatoimisesti myös varatien kautta. Ensisijainen varatiejärjestelmä on parvekeluukku, tikkaat tai muu kiinteä järjestely.

Isännöintiliittoa ja Kiinteistöliittoa suositetaan huolehtimaan yhdessä pelastuslaitosten kanssa siitä, että asuinkerrostalojen palo-ovien tiiviys ja kunto varmistetaan säännöllisesti ja että suljinlaitteistojen asentamisia edistetään.

Viidennen suosituksen mukaan ympäristöministeriön ja sisäministeriön tulee huolehtia yhdessä Rakennustuoteteollisuus RTT:n kanssa siitä, että asuinkerrostalojen porrashuoneiden automaattisten savunpoistoluukkujen toiminnasta ja palo-ovien ominaisuuksien heikkenemisestä ajan kuluessa saadaan tutkittua tietoa.

Turun kerrostalon tulipalo syttyi asunnosta, jossa ollut mies kuoli. Palo ja savu levisivät portaikkoon, minkä vuoksi rakennus tuhoutui pahasti. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan mukaan palon leviämiseen vaikutti ennen muuta portaikossa ollut automaattisesti auennut savunpoistoluukku. Lisäksi polttokokeissa selvisi, että asuntojen ovet eivät odotetulla tavalla hidastaneet paloa.

Lisätietoja:
Johtaja Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701
Johtava tutkija Kai Valonen, puh. 02951 50707
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 02951 50714

Tutkintaselostus Y2014-02 (pdf, 1.69 Mt) Kerrostalopalo Turussa 17.3.2014 simulointiraportti (pdf, 8.79 Mt)Animaatiot simuloinnista OTKESin YouTube-kanavalla

 
Julkaistu 21.10.2014