2/1993 Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Helsinki-Vantaan lentoasemalla 29.10.1993

Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtui 29.10.1993 lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus, kun Karair Oy:n ATR72 ja yksityisomistuksessa ollut Piper PA-23-250 Aztec ohittivat toisensa lentoaseman kiitoteiden risteysalueen yläpuolella. Ohitushetkellä ilma-alusten välinen etäisyys oli silminnäkijöiden mukaan 10-100 metriä.

Ilmailulaitos asetti 5. päivänä marraskuuta 1993 kirjeellään DN:o 10/01/93 tuolloin voimassa olleen ilmailulain (595/64) 57 §:ssä tarkoitetun tutkintalautakunnan suorittamaan lain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetun tutkimuksen. Tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi määrättiin liikennelentäjä Pekka Kärmeniemi ja jäseneksi lennonjohtaja, kapteeni evp Ari Huhtala.

Kuultuaan asianosaisia tapahtumasta ja tekemiensä selvitysten perusteella tutkijalautakunnan puheenjohtaja ehdotti silloiselle suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnalle 27. päivänä joulukuuta 1993 lähettämässään kirjeessa tapahtuman tutkimista suuronnettomuuksien tutkinnasta annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Valtioneuvosto päätti 3. päivänä helmikuuta 1994 asettaa tutkintalautakunnan tutkimaan 29. päivänä lokakuuta 1993 Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtunutta vaaratilannetta sekä siihen liittyen selvittämään lennonjohtojärjestelmää. Tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi määrättiin vs. lainsäädäntöneuvos, sittemmin neuvotteleva virkamies Yrjö Mäkelä, varapuheenjohtajaksi psykologi, yliopettaja Lasse Nurmi ja jäseniksi erikoistutkija, dosentti Leena Norros, liikennelentäjä Martin Blomqvist ja lennonjohtaja kapteeni evp. Ari Huhtala. Tutkintalautakunnan sihteerinä toimi suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan sihteeri, sittemmin Onnettomuustutkintakeskuksen hallintopäällikkö Pirjo Valkama-Joutsen. Lisäksi tutkintalautakunta päätti 20. päivänä kesäkuuta 1994 kutsua tutkintaa varten pysyväksi asiantuntijaksi opistoupseeri, yliluutnantti Heikki Isomaan. Tutkintalautakunnan asiantuntijana on toiminut myös liikennelentäjä Pekka Kärmeniemi.

2/1993L Tutkintaselostus.pdf (pdf, 1.33 Mt)
 
Julkaistu 29.10.1993