Vanhemmat tutkinnat

Onnettomuustutkintakeskus on 1.3.1996 lukien vastannut ilmailuonnettomuuksien, -vaurioiden ja vaaratilanteiden tutkinnasta. Ennen vuotta 1996 Suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan aikana aloitetut tutkinnat:

Ennen Suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan perustamista 1986 tehtyjä merkittävimpiä tutkintoja:

 
Julkaistu 2.12.2013