L2013-A1 Vaaratilanne Kittilässä 26.12.2012

27.3.2015

Norjan turvallisuustutkintaviranomainen (Statens Havarikommisjon for Transport) on julkaissut tutkintaselostuksen tapahtuneesta vaaratilanteesta Kittilässä 26.12.2012. Onnettomuustutkintakeskus asetti kansainvälisten säädösten pohjalta valtuutetun edustajansa tutkintaan. Vastuu tutkinnasta oli Norjan turvallisuustutkintaviranomaisella.

26.3.2015 julkaistu tutkintaselostus löytyy alla olevan linkin kautta:

Linkki tutkintaselostukseen

10.1.2013

Onnettomuustutkintakeskus on päätöksellään 10.1.2013 päättänyt nimetä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (ICAO Annex 13) mukaisesti valtuutetun edustajansa avustamaan Norjan turvallisuustutkintaviranomaisen (Statens Havarikommisjon for Transport) aloittamaa turvallisuustutkintaa, joka koskee Kittilässä 26.12.2012 tapahtunutta vaaratilannetta.

Vaaratilanteessa oli osallisena Norwegian Air Shuttle ASA -yhtiön operoima Boeing 737-800 -tyyppinen liikennelentokone LN-BYM, lennonnumero NAX5630.

Valtuutetuksi edustajaksi määrättiin erikoistutkija Tii-Maria Siitonen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

Tapauksen tutkintaan liittyvästä tiedottamisesta vastaa Norjan turvallisuustutkintaviranomainen.

Norjan turvallisuustutkintaviranomaisen yhteystiedot:
http://www.aibn.no/?lcid=1033

Norjan turvallisuustutkintaviranomaisen tiedote vaaratilanteesta ja tutkinnan edistymisestä:
http://www.aibn.no/Luftfart/Rapporter/13-18

 
Julkaistu 27.3.2015