L2017-04 Lento-onnettomuus Laukaan Lievestuoreella 19.7.2017

Laukaan Lievestuoreella tapahtui keskiviikkona 19.7.2017 lento-onnettomuus, kun Piper j3C-65 Cub Mod -tyyppinen lentokone OH-PAD putosi loppulähestymisen aikana metsään. Lentokoneessa yksin ollut ohjaaja kuoli onnettomuudessa.

Piperin ohjaaja oli lähdössä yhdessä Kitfoxin ohjaajan kanssa matkalle Lappiin Riitakorven lentotoimintaan tarkoitetulta yksityiseltä maa-alueelta. Ohjaajat päättivät lähteä ensin tarkastamaan lentosään ilmasta käsin. Heillä oli tarkoitus tehdä lentosuunnitelma radiolla Jyväskylän lähilennonjohtoon, mikäli he olisivat jatkaneet lentoaan suunnitellulle reitille. Ohjaajat huomasivat välittömästi lentoonlähdön jälkeen, että sää oli huono aiotun lentoreittinsä suunnassa. He päättivät keskeyttää lentonsa ja palata laskuun odottamaan sään paranemista.

Kitfoxin ohjaaja laskeutui ensin ja hän jäi odottamaan Piperin laskeutumista. Perusosakaarron aikana Piperin ilmanopeus pieneni ja vajoamisnopeus kasvoi. Ohjaaja lisäsi moottorin tehoa ja lentokoneen nopeus kasvoi hetkellisesti. Perusosakaarron lopussa lentokone osui noin 25 metriä korkeaan puuhun ja lennettyään 110 metriä putosi metsään. Kitfoxin ohjaaja huolestui ja hän lähti autollaan tarkastamaan, oliko Piperin ohjaaja tehnyt pakkolaskun Riitakorven länsipuolella sijaitseville pelloille. Tarkastuksen jälkeen Kitfoxin ohjaaja soitti Jyväskylän lähilennonjohtoon ja ilmoitti lentokoneen olevan kadoksissa.

Jyväskylän lähilennonjohtaja ilmoitti lentopelastuskeskukselle (ARCC) kadonneesta lentokoneesta. Lentopelastuskeskus käynnisti lentoetsinnän ja ilmoitti tapahtuneesta Vaasan hätäkeskukselle. Hätäkeskus hälytti yksiköitä Keski-Suomen Pelastuslaitokselta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Kadonnut lentokone ei löytynyt lentoetsinnän aikana. Etsintäalueella vallitsi huono sää ja alueella kasvoi tiheää ja korkeaa metsää. Sivullinen ohikulkija havaitsi kadonneen lentokoneen olevan metsässä ennen kuin varsinainen maastoetsintä oli ehtinyt käynnistyä.

Tutkinnan aikana havaittiin, että lentotoiminta Riitakorvesta oli haasteellista hyvissäkin sääolosuhteissa. Riskitaso kasvoi merkittävästi tuulen ja huonojen näkyvyysolosuhteiden vaikutuksesta. Vuonna 2014 tehdyn ilmatilauudistuksen myötä Riitakorven laskukierrosalueet jäivät osittain Jyväskylän lähialueelle ja vilkasliikenteisen VFR -ilmoittautumispaikan TARVA läheisyyteen. Poliisin ja ARCC:n toimenpiteet ja johtovastuu lento-onnettomuustilanteiden ohjeistuksessa maastoetsinnän oikea-aikaisen ja tehokkaan käynnistämisen osalta olivat epäselvät.

Poikkeuksellisen kapean ja matalan ja lyhyen laskukierroksen todennäköisin syy oli matala pilvialue ja lännestä nopeasti lähestynyt saderintama. Välttääkseen joutumasta huononeviin sääolosuhteisiin ohjaaja pyrki nopeasti laskuun. Lentämistä perusosalla vaikeuttivat lentokoneen ylipaino ja myötätuuli. Piperin ensimmäisen puukosketuksen yhteydessä tehty väistöliike johti nopeasti suureen kohtauskulmaan tehonlisäyksestä huolimatta. Lentokone sakkasi epäsymmetrisesti ja matalasta lentokorkeudesta johtuen oikaisutoimenpiteille ei jäänyt mahdollisuuksia. Ilma-aluksen hylyn teknisessä tarkastuksessa ei tullut esille seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet onnettomuuden syntyyn.

Tutkinnan perusteella Onnettomuustutkintakeskus antaa kolme turvallisuussuositusta:

Liikenteen turvallisuusvirastoa suositetaan, että se velvoittaa ilmailun harrastajia ilmoittamaan valvotun ilmatilan läheisyydessä olevien lentotoimintaan käytettävien yksityisten maa-alueiden sijainnista sekä lentotoiminnasta ANS Finland Oy:n lennonneuvontaan

Poliisihallitusta ja Liikenteen turvallisuusvirastoa suositetaan täsmentämään yhteistoiminnassa ANS Finlandin kanssa ANS Finland Oy:n Ilmailun etsintä- ja pelastuskäsikirjan (IEPK) ja Poliisihallituksen "Lento-onnettomuus/kadonneen etsintä ja poliisitutkinta" ohjeiden sisällöt yhteneviksi ja selkeiksi koskien maastoetsinnän johtovastuuta sekä viiveettömän maastoetsinnän aloittamista jo lentoetsintävaiheessa.

ANS Finland Oy:tä suositetaan laatimaan Lentopelastuskeskuksen (ARCC) käyttöön kysymyssarjat lento-onnettomuusvaara- ja -onnettomuustilanteita varten.

Tutkintaselostus L2017-04 (pdf, 2.49 Mt)

 
Julkaistu 14.5.2018