L2017-03 Liikennelentokoneen ajautuminen ulos kiitotien päässä Helsinki-Vantaan lentoasemalla 11.7.2017

Norwegian Air Shuttle -lentoyhtiön lento NAX4287 Tukholmasta Helsinkiin ajautui ulos kiitotieltä kiitotien päässä Helsinki-Vantaan lentoasemalla 11.7.2017.

Laskeutuessa koneen kosketus kiitotiehen tapahtui kevyesti ja hieman pidemmälle optimaalisesta kosketuskohdasta. Kosketushetkellä kapteeni valitsi moottorijarrutuksen (reverssin) ja moottorijarrutus alkoi kolme sekuntia kosketuksen jälkeen. Ilmajarrut (spoilerit) oli viritetty toimimaan automaattisesti, mutta kosketuksen keveydestä johtuen automatiikka ei avannut niitä. Sekunti kosketuksen jälkeen kapteeni valitsi manuaalisesti spoilerit auki-asentoon. Pyöräjarrujen jarrutusautomatiikka oli myös aktivoituna ja spoilereiden avautuessa se alkoi hidastaa konetta normaalisti.

Ohjaajat olivat suunnitelleet vapauttavansa kiitotien pikapoistumistien WK kautta. Kapteeni päätti kuitenkin ohittaa sen suuren nopeuden vuoksi ja käyttää kiitotien päässä olevaa rullaustietä kiitotieltä poistumiseen. Kapteeni otti pois lentokoneen hidastavat järjestelmät ja kone jatkoi kulkuaan kiitotiellä suurella nopeudella.

Kapteeni aloitti kevyen pyöräjarrutuksen noin 850 metriä ja täyden pyöräjarrutuksen noin 570 metriä ennen kiitotien päätä. Koneen lähestyessä rullaustietä WH, noin 300 metriä ennen kiitotien päätä, kapteeni valitsi uudelleen moottorijarrutuksen sekä jarrutti edelleen voimakkaasti pyöräjarruilla. Tässä vaiheessa koneen nopeus oli 64 solmua eli 119 km/h. Spoilerit eivät aktivoituneet uudelleen automaattisesti, koska kapteeni oli valinnut ne pois käytöstä aikaisemmin. Tämä heikensi hidastuvuutta. Myös kiitotien märkyys sateesta johtuen heikensi hidastuvuutta. Kapteeni yritti ohjata konetta rullaustielle WD, joka on viimeinen rullaustie kiitotien päässä. Koneen nopeus oli kuitenkin liian suuri kääntymiseen, renkaat osuivat kiitotien valokalusteisiin ja kone ajautui kiitotien ulkopuolelle.

Tapahtumasta ei seurannut henkilövahinkoja. Materiaalivahinkoina lentokoneen renkaisiin sekä toisen moottorin puhaltimen siipiin tuli vaurioita. Kaksi kiitotien päässä ollutta valokalustetta vaurioitui.

Lennonjohto julisti paikallisen valmiustilan ja paikalle hälytetyt lentoaseman pelastuspalvelun yksiköt varmistivat koneen turvallisuuden. Kone siirrettiin työntötraktorilla pois nurmikolta ja hinattiin lentoaseman terminaalin eteen. Matkustajat olivat siirron ajan lentokoneessa.

Tutkinnassa havaittiin puutteita ohjaajien toiminnassa ja ohjaamoyhteistyössä, keskinäisessä kommunikaatiossa sekä tilannetietoisuudessa laskukiidon aikana. Taustatekijänä tapahtumalle oli pyrkimys saada aikataulua kiinni sekä jouduttaa kiitotien vapauttamista. Lento Tukholmasta Helsinkiin oli lähtiessään 53 minuuttia myöhässä ja se oli ollut myöhässä jo Tukholmaan saapuessaan.

Tutkinnan perusteella Onnettomuustutkintakeskus antaa kaksi turvallisuussuositusta Euroopan lentoturvallisuusviranomaiselle EASA:lle:

• EASA selvittää, miten CRM-koulutusta voidaan parantaa maassa operoinnin osalta.

• EASA selvittää, ovatko nykyiset lentoliikenteen aikataulut realistisia ja vaikuttavatko ne lentoliikenteen käytäntöihin turvallisuutta heikentävästi

L2017-03 tutkintaselostus (pdf, 1.14 Mt) L2017-03 accimap (pptx, 0.18 Mt)

 
Julkaistu 29.6.2018