L2014-E1 Purjelentokoneen onnettomuus Piikajärvellä 11.7.2014

Piikajärven lentopaikalla tapahtui perjantaina 11. heinäkuuta 2014 purjelentokoneen onnettomuus. Ohjaaja lähti harjoituslennolle yksipaikkaisella SZD-51-1 Junior -tyyppisellä purjelentokoneella lentokonehinauksessa. Hinaus alkoi normaalisti. Hinausyhdistelmän ollessa muutaman metrin korkeudessa purjelentokone yllättäen painui alas, osui voimakkaasti kiitotiehen, pomppasi uudelleen ilmaan noin 10 metrin korkeuteen ja syöksyi 30–40 asteen kulmassa maahan. Silminnäkijät kiirehtivät onnettomuuspaikalle ja yksi heistä soitti hätäkeskukseen. Ambulanssi saapui paikalle noin 20 minuutissa hälytyksestä. Hoitohenkilöstö aloitti elvytystoimet, mutta ohjaaja menehtyi tapahtumapaikalla.

Tarkastuslentäjä oli hyväksynyt ohjaajan lentokokeen onnettomuutta edeltävänä päivänä. Kyseessä oli hänen kolmas lentonsa kyseisellä tyypillä. Tyyppilennot hän oli lentänyt viisi päivää aikaisemmin.

Onnettomuuden välitön syy oli purjelentokoneen hallinnan menetys hinauksen alkuvaiheessa. Myötävaikuttavana tekijänä oli vaativan tilanteen paine, joka vaikutti ohjaajan suorituskykyyn. Lentoonlähtö oli vaativa, koska ohjaajalla oli tyyppikohtaista kokemusta koneesta vähän.

Kun lento-oppilas on lähdössä yksinlennolle, opettajan olisi hyvä olla valvomassa suoritusta ja ilmailuradio tulisi olla käytettävissä. Näin hän voi välittömästi antaa ohjeita ongelmatilanteissa.

Onnettomuustutkintakeskus voi turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan tutkia vaaratilanteita tai onnettomuuksia, erityisesti jos tällaisesta tutkinnasta arvellaan saatavan merkityksellistä turvallisuustietoa. Tutkinnan laajuus riippuu aina yksittäisen tutkittavan tapauksen erityispiirteistä. Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt, että tämän tapauksen erityispiirteet eivät edellytä varsinaisen tutkinnan käynnistämistä, vaan raportti alustavasta tutkinnasta on riittävä saatavan turvallisuushyödyn kannalta.

 
Julkaistu 14.10.2014