P2008-01/S1 Aseiden keräämisen edistäminen

Tutkintahaara: Poikkeukselliset tapahtumat P Suosituksen numero: P2008-01/S1 Suosituksen antopäivä: 17.2.2010 Suosituksen kohde: Sisäministeriö Suosituksen tila: Toteutettu osittain Tutkinta: Kauhajoen koulusurmat 23.9.2008 Onnettomuustyyppi: Muut

Suosituksen perustelu

Tekijä käytti koulusurmissa itselataavaa eli puoliautomaattista pienoispistoolia, jota varten hän oli hankkinut tarvittavat luvat. Tekijä sai luvat Suomessa totuttuun tapaan helposti. Jokelan koulusurmaaja sai aseen ilman luvan myöntäjän tapaamista. Kauhajoen tapauksessa käytännöt olivat muuttuneet niin, että poliisimies haastatteli tekijää hankkimislupaa myönnettäessä. Lisäksi tekijä joutui verkkoon laittamiensa videoiden johdosta uudelleen poliisin puhutteluun. Kummassakin keskustelussa tekijän katsottiin sen aikaisten käytäntöjen mukaisesti olevan soveltuva henkilö aseen haltijaksi. Pyrkimys tunnistaa mahdolliset rikolliset aikeet poliisin tai lääkärin haastattelussa on epäluotettavaa, minkä osoittavat jo Jokelan ja Kauhajoen koulusurmaajien kyky käyttäytyä tarvittaessa asiallisesti. Myöskään mielenterveyteen liittyvistä diagnooseista ei voida löytää sellaista rajaa, jonka perusteella hakijaa voitaisiin pitää soveltuvana tai epäsopivana aseen haltijana. Aikaisemmissa koulusurmissa on poikkeuksetta käytetty ampuma-asetta. Yhdysvaltalaisissa koulusurmaselvityksissä on lisäksi todettu, että tyypillisesti koulusurmaajalla on ollut ase helposti käytettävissään. Ase, jolla on mahdollista ampua lyhyessä ajassa paljon laukauksia, mahdollistaa useiden henkilöiden surmaamisen. Kauhajoella kukaan luokassa olleista 13 henkilöstä ei päässyt ampumisen aikana pakenemaan. Suomessa on paljon aseita, ja ilmapiiri on ollut muun muassa historiallisista perinteistä johtuen asemyönteinen. Aseita käytetään moniin tarkoituksiin, enimmäkseen metsästykseen ja urheiluammuntaan. Näillä harrastuksilla ei ole välitöntä yhteyttä koulusurmiin eikä yleensä muihinkaan väkivaltarikoksiin, sillä aseita käytetään väkivallantekoihin kokonaisuudessaan varsin vähän. Aseiden suuri määrä ja helppo saatavuus kuitenkin lisäävät asemyönteisyyttä, antavat mahdollisuuksia aseiden käyttöön tuhoisiin tarkoituksiin ja siten huonontavat yleistä turvallisuutta. Laillisista aseista osa ajautuu laittomille markkinoille esimerkiksi varkauksien kautta. Harrastuksissa tulisi voida käyttää ainoastaan sellaisia aseita, joiden avulla mittavat veriteot eivät olisi helposti mahdollisia.

Suositus

Sisäasianministeriön tulisi huolehtia siitä, että kaikki sellaiset käsiaseet, joilla on mahdollista ampua lyhyessä ajassa paljon laukauksia, kerätään pois esimerkiksi maksua vastaan, ja että uusia hankkimislupia näille aseille ei myönnetä. Luvattomien aseiden poisluovutusmahdollisuuden houkuttelevuutta tulisi lisätä.

Suosituksen tarkennus

---

Tutkinta, jossa toistettu: ---

Toimenpiteet / perusteet

Käsiaseiden saatavuutta on kiristetty, vähimmäisikärajaa on nostettu, ensimmäinen aselupa annetaan määräajaksi ja ennen lupahakemuksen jättämistä edellytetään vähintään kahden vuoden aktiivista harrastusta. Harrastuksen jatkuminen on osoitettava viiden vuoden välein toimitettavalla todistuksella.Tiettyjen asetyyppien kieltämisestä ja lunastamisesta valtiolle on keskusteltu. Uusia lupia tiukemmilla ehdoilla on myönnetty. Ampuma-aselakiin ja rikoslakiin tehdyillä muutoksilla toteutettu ns. armovuosilainsäädäntö antaa jokaiselle mahdollisuuden luovuttaa luvattomat ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja räjähteet poliisille ilman rangaistusuhkaa. Luovuttamisesta ei ole maksettu. Suosituksen seuraaminen lopetettu.

Päivitetty 15.11.2019