Turvallisuussuositukset ja suositusten seuranta

Onnettomuustutkintakeskus antaa turvallisuustutkinnassa esille tulleiden asioiden perusteella turvallisuussuosituksia. Turvallisuussuositukset perustuvat tutkinnan systemaattiseen analyysiin. Suositusten toteuttaminen parantaa turvallisuutta ja ennaltaehkäisee vastaavan kaltaisten onnettomuuksien syntyä.

Onnettomuustutkintakeskus seuraa turvallisuussuositusten toteutumista. Viranomaisen ja muun toimijan on Onnettomuustutkintakeskuksen pyynnöstä annettava selvitys toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt sille osoitetun turvallisuussuosituksen johdosta.