Organisaatio

Onnettomuustutkintakeskus toimii oikeusministeriön yhteydessä. Keskuksen toiminnasta ja toimintakyvystä vastaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja. Keskus suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti.

Onnettomuustutkintakeskuksessa on 16 vakituista virkaa. Toiminta on jaettu viiteen tutkintahaaraan: ilmailu-, raideliikenne-, vesiliikenne- ja muihin onnettomuuksiin sekä poikkeuksellisiin tapahtumiin. Jokaiselle tutkintahaaralle on nimetty johtava tutkija, joka vastaa yhdessä erikoistutkijan kanssa alansa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus käyttää tutkinnoissa tuntipalkkaisia asiantuntijoita. Onnettomuustutkintakeskus antaa asiantuntijoilleen tutkintakoulutuksen. Heidät nimitetään erikseen suorittamaan tiettyä tehtävää esimerkiksi tutkintaryhmän jäseneksi.

 
Julkaistu 26.1.2017