Historia

Riippumaton onnettomuustutkinta Suomessa

  • Ilmailuonnettomuuksien tutkinta 1970-alusta
  • Suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunta vuodesta 1986
  • Onnettomuustutkintakeskus vuodesta 1996 (Suuronnettomuudet ja niiden vaaratilanteet, sekä ilmailu- ja raideliikenneonnettomuudet)
  • Vesiliikenneonnettomuuksien ja niiden vaaratilanteiden tutkinta vuodesta 1997
  • Kesäkuussa vuonna 2011 voimaan tulleen turvallisuustutkintalain (525/2011) myötä tutkintalautakuntia ei enää perustettu, vaan onnettomuuksiin nimetään tutkintaryhmä, joka koostuu tutkintaryhmän johtajasta sekä 1-3 asiantuntijasta. Lisäksi tutkintaryhmä voi käyttää myös erityisasiantuntijoita mukana tutkinnassa. Tutkinnan johtajana turvallisuustutkinnassa toimii kyseisen tutkintahaaran johtava tutkija.
 
Julkaistu 21.11.2013