Riippumaton tutkinta suosittaa valtion kriisijohtamisjärjestelmän, tiedonkulun ja varautumisen kehittämistä

Valtioneuvoston asettama, koronapandemiasta johtuvia toimia selvittänyt riippumaton tutkintaryhmä on saanut työnsä valmiiksi.

Julkaistu 30.6.2021