Tähystyksen ja havainnoinnin merkitystä korostettava vesiliikenneonnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi

Julkaistu 17.4.2020

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta huviveneiden yhteentörmäyksestä Airiston selällä 3.8.2019 on valmistunut.

Airiston selällä tapahtui 3.8.2019 huviveneiden yhteentörmäys, jonka seurauksena kaksi henkilöä menehtyi.

Yhteentörmäys tapahtui väylien risteyskohdassa, Seilin saaren pohjoispuolella. Kummankaan veneen miehistö ei havainnut yhteentörmäämisvaaraa ennen kuin oli liian myöhäistä: isomman veneen päällikön viime hetken väistöyrityksistä huolimatta isompi vene törmäsi pienemmän veneen vasempaan laitaan.

Molempien veneiden päälliköillä oli pitkä veneilykokemus.

Tähystyksen merkitys korostui tutkinnassa. Liikenne alueella oli vähäistä ja näkyvyys hyvä. Väritykseltään veneet sulautuivat taustaan. Muuttumaton suuntima ja vähenevä etäisyys muodostavat vaaratilanteen, jossa virheitä tapahtuu myös kokeneille veneilijöille ilman erityistä piittaamattomuutta tai varomattomuutta. Merenkulun säännöissä, ohjeissa ja turvallisuustyössä korostetaan tähystyksen merkitystä ja yhteen törmäämisen vaaran tunnistamista riittävän ajoissa.

Vaikka Saaristomerellä oli lähes samaan aikaan tutkittavana olevan onnettomuuden kanssa viisi muuta pelastustehtävää, resurssit riittivät kaikkien tehtävien suorittamiseen. Hätäpuhelun ja tehtävän siirtämisessä hätäkeskuksesta meripelastuskeskukseen havaittiin teknisiä puutteita.

Tutkinnan seurauksena Onnettomuustutkintakeskus antaa kolme turvallisuussuositusta veneilyn turvallisuuden parantamiseksi:

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenne- ja viestintävirasto yhdessä veneilyjärjestöjen kanssa nostavat esille muuttumattoman suuntiman ja vähenevän etäisyyden ongelman ja yhteentörmäysriskin arvioinnin käytännön keinot osana veneilijöille tarjottavaa koulutusta ja ohjeistusta.

Vesialueilla on sattunut useita onnettomuuksia, joissa huviveneet ovat törmänneet toisiinsa joko puutteellisen tähystyksen tai havaintovirheiden vuoksi. Muuttumaton suuntima ja vähenevä etäisyys muodostavat tilanteen, jossa havaintovirhe syntyy erityisen helposti. Ongelma on kyllä hyvin tunnistettu, mutta käytännön keinot sen ratkaisemiseen ovat olleet liian vähäisiä, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa toiseksi, että Liikenne- ja viestintävirasto kiinnittää huviveneilyn koulutusohjelmien auditoinnissa huomiota tähystyksen ja sen käytännön keinojen opetukseen.

Vesiliikenteen säännöissä ja määräyksissä korostetaan päällikön vastuuta aluksen turvallisen kulun varmistamiseksi, mihin liittyy myös asianmukaisen tähystämisen järjestäminen muun muassa mahdollisen yhteentörmäämisriskin tunnistamiseksi riittävän ajoissa. Tähystämisen on oltava aktiivista joka suuntaan, painottaa tutkinnan johtaja Risto Haimila.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa kolmanneksi, että Sisäministeriö varmistaa, että hätäkeskuksessa vastaanotetun meripelastustehtävän siirtäminen hätäkeskuksesta meripelastuskeskukseen sujuu viiveettä ja katkoksitta.

Vaikka resurssit riittivät kaikkien pelastustehtävien hoitoon Saaristomerellä 3.8.2019, on hätäkeskuslaitoksen ja rajavartiolaitoksen hätäilmoituksen vastaanottojärjestelmien yhteen-sovittamisessa on teknisiä puutteita, jotka on syytä korjata, painottaa tutkinnanjohtaja Haimila.

Linkki tutkintaselostukseen ja tiivistelmään

Lisätiedot:

Tutkinnanjohtaja Risto Haimila p. 02951 50730

Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701