Ohjusveneen ja luotsiveneen vaaratilanne Emäsalon edustalla 1.12.2018

Julkaistu 25.10.2019  Päivitetty 26.10.2019

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta 1.12.2018 Emäsalon länsipuolella tapahtuneesta ohjusveneen ja luotsiveneen vaaratilanteesta on valmistunut. Vaaratilanne tapahtui aamuyöllä, kun Merivoimien ohjusvene sekä Finnpilot Pilotage Oy:n luotsivene päätyivät tilanteeseen, jossa luotsivene oli tulossa törmäyskurssilla suoraan kohti ohjusvenettä. Havaittuaan ohjusveneen, luotsiveneen kuljettaja onnistui tekemään jyrkän väistöliikkeen. Alukset sivuuttivat toisensa noin 40 metrin etäisyydellä. Vaaratilanteessa ei ollut tarvetta pelastustoimille.

Ensimmäinen suositus liittyy Merivoimien toimintaperiaatteeseen liikkua huomaamattomasti:

Merivoimien alukset eivät lähtökohtaisesti lähetä AIS (Automatic Identification System) paikka- ja tunnistetietoa. Meriliikennekeskusten (VTS, Vessel Traffic Services Finland Oy) tilannekuva perustuu keskusten tutkatiedon lisäksi alusten lähettämään AIS-järjestelmän tietoihin. Tutkitussa vaaratilanteessa ohjusvene oli pudonnut VTS:n tutkaseurannasta eikä ohjusveneellä tunnistettu mahdollisuutta, että luotsivene ei ollut havainnut väyläalueella kulussa olevaa ohjusvenettä.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että merivoimat laatii riskiarvioinnin oman toimintansa huomaamattomuuden merkityksestä omien ja muiden alusten turvallisuudelle sekä VTS:n mahdollisuuksille valvoa alueensa meriliikenteen yleistä turvallisuutta. Merivoimat ohjeistaa tarvittavat toimenpiteet tunnistettujen riskien hallitsemiseksi.

- VTS:n kattavan tilannekuvan merkitys korostuu vilkkaan liikenteen alueilla ja vilkkaiden liikennekausien aikana. Turvallisen merenkulun varmistamiseksi on tärkeää, että meriliikenteen ohjaus saa kaikissa tilanteissa riittävät tiedot myös alueella toimivista viranomaisaluksista, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa myös, että Merivoimat ja Finnpilot Pilotage Oy sopivat Liikenne- ja viestintäviraston kanssa menettelyt vaaratilanteiden ilmoittamisesta merenkulun turvallisuuden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.

Ohjus- ja luotsiveneen henkilöstö tekivät vaaratilanteesta poikkeamailmoitukset, jotka käsiteltiin kummankin organisaation sisällä, mutta tapahtumasta ei tehty viranomaisilmoitusta.

- Merenkulun turvallisuuden kannalta olisi erityisen tärkeää, että Liikenne- ja viestintävirasto saisi tietoonsa merenkulkuun liittyvät vakavat vaaratilanteet, joissa on ollut osapuolina kauppa-alukset tai lain soveltamisen ulkopuolella olevat alukset painottaa johtava tutkija, Risto Haimila.

Linkki tiivistelmään ja tutkintaselostukseen: https://bit.ly/2p0MAdR

Lisätiedot:

Tutkinnanjohtaja Risto Haimila p. 02951 50730

Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701