Onnettomuustutkinta MT Tecoil Polariksen (RUS) ympäristöonnettomuudesta Haminan satamassa 25.11.2017 valmis

Julkaistu 30.8.2018

Onnettomuustutkinta öljytuotetankkeri MT Tecoil Polariksen (RUS) ympäristöonnettomuudesta Haminan satamassa 25.11.2017 on valmis. Onnettomuudessa tankkerista pääsi vuotamaan 500 litraa jäteöljyä aluksen kannelle ja osin mereen.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) antaa kaksi suositusta turvallisuuden parantamiseksi, vastaavien ympäristöonnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vahinkojen torjumiseksi.

Ensimmäiseksi Otkes suosittelee, että Liikenteen turvallisuusvirasto ryhtyy toimenpiteisiin Suomen IMO-viranomaisena kansainvälisten sopimusten täydentämiseksi siten, että vaatimus kriittisistä lastinkäsittelyjärjestelmistä kuten lastinpinnankorkeuden mittausjärjestelmä laajennettaisiin koskemaan kaikkia öljy- ja kemikaalitankkialuksia.

Lastinpinnankorkeuden mittausjärjestelmä on välttämätön, jotta alusten lastioperaatiot voidaan tehdä turvallisesti avaamatta lastitankin luukkua. Laajennetun satamavaltiotarkastuksen asialistan kohdassa "6. Lastioperaatiot" ei eritellä tarkastettavia kohteita. Käytännössä satamavaltiotarkastaja valitsee ammattiosaamisensa perusteella tarkastettavat kohteet.

Toiseksi Otkes suosittelee, että International Association of Classification Societies -yhteisö täsmentää luokituslaitosten kanssa lastipinnankorkeuden mittausjärjestelmiä koskevia sääntöjään. Säiliöaluksilla on oltava asianmukaiset lastipinnankorkeuden mittausjärjestelmät ennen kuin niille myönnetään väliaikaisia todistuksia liikennöinnin aloittamiseksi.

Käytännössä alus voi saada väliaikaiset todistukset ja aloittaa liikennöinnin ilman, että sillä on asianmukaista lastipinnankorkeuden mittausjärjestelmää. Lastipinnankorkeuden mittausjärjestelmät ovat välttämättömiä säiliöalusten turvalliselle toiminnalle.

Lisätiedot:
johtava tutkija Risto Haimila, p. 0295 150 730