Onnettomuusuhkailmoitus Raaseporin Skogbyn tasoristeyksestä – tasoristeys suljettava välittömästi liikenteeltä, kunnes olosuhteita on parannettu

Julkaistu 15.11.2017

Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt 15.11.2017 Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Liikennevirastolle turvallisuustutkintalain 25 §:n mukaisen ilmoituksen onnettomuusuhasta, joka liittyy Raaseporissa Skogbyn tasoristeyksessä 26.10.2017 tapahtuneeseen neljän ihmisen kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijat havaitsivat onnettomuuden paikkatutkinnassa Skogbyn tasoristeyksen olevan erityisen vaarallinen.

Tien ja radan kohtauskulmaksi mitattiin 43 astetta. Ratateknisten määräysten (RATO 9) mukaan kulman tulee olla vähintään 58,5 astetta, mutta yleensä 72-90 astetta.

Paikkatutkinnassa todettiin myös, että lähestyttäessä tasoristeystä idästä kohti valtatietä 25, näkemä oikealle Karjaan ja onnettomuusjunan tulosuuntaan nähden muuttuu tasoristeystä lähestyttäessä, ollen kahdeksan metriä ennen ulointa kiskoa 480 metriä. Paikalla junilla on 120 km/h-maksiminopeus. Näkemäasetuksen mukaan 480 metriä vastaava suurin sallittu junan nopeus on 80 km/h ja 120 km/h vastaava näkemä on 720 metriä. Lisäksi valtatien läheisyys, 47 metriä tasoristeyksestä, vaikeuttaa tasoristeyksen ylittämistä.

Edellä mainitut seikat aiheuttavat suuren onnettomuusriskin, joten tasoristeykselle tulisi tehdä turvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Siihen saakka, kunnes tasoristeyksen olosuhteet on parannettu, tulisi tasoristeyksen olla suljettu liikenteeltä, jotta ei tapahtuisi uusia onnettomuuksia.

Lisätiedot:
Johtaja Veli-Pekka Nurmi, p. 0295 150 701
Raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö, p. 0295 150 708
Viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, p. 0295 150 714