Satakunnan tammikuun 2017 suurten teollisuuspalojen tutkinta valmistui – Teollisuuden paloturvallisuudessa kehittämisen varaa

Julkaistu 22.9.2017

Satakunnassa syttyi tammikuun 2017 lopulla kaksi suurta teollisuuspaloa. Pomarkussa syttyi tulipalo 26. tammikuuta muovien kierrätykseen erikoistuneen tehtaan varastokentällä ja Porissa väripigmentti- eli titaanidioksiditehtaalla 30. tammikuuta.

Molemmat tulipalot olivat suuria ja vaativat paljon pelastustoimen resursseja. Pomarkussa aktiiviset sammutustyöt kestivät 9 tuntia ja Porissa 20 tuntia. Pomarkussa paloi suuri määrä piha-alueella ollutta kierrätettävää muovia. Porissa paloi erityisesti titaanidioksiditehtaan rakennuksen laaja katto ja prosessiputkistot. Porin palossa taloudelliset vahingot nousivat kymmeniin miljooniin euroihin, Pomarkussa palaneen materiaalin arvo oli muutamia tuhansia euroja. Pomarkun sammutustöissä loukkaantui lievästi kolme palomiestä ja Porissa lievästi yksi palomies.

Onnettomuustutkintakeskus antaa neljä turvallisuussuositusta teollisuuden paloturvallisuuden parantamiseksi ja vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että sisäministeriö huolehtii pelastuslaitosten kanssa yhdessä siitä, että teollisuuden kohteet varautuvat pelastussuunnittelussaan pitkäkestoisimpaan ja laajimpaan tunnistettavissa olevaan tulipaloon tai muuhun vaaralliseen tilanteeseen.

Kummassakaan teollisuuslaitoksessa ei pelastussuunnitelmassa ollut varauduttu laajaan pitkäkestoiseen tilanteeseen, jollainen vaatii erityisiä johtamistoimia, yhteistyötä, monenlaista varautumista ja esimerkiksi vaihtohenkilöstön ja huollon järjestämistä.

Toiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto suunnittelee ja vie pelastuslaitosten toteutettaviksi järjestelyt, joiden mukaisesti vaahdon käyttöön sammutusaineena on aina nopeat ja hyvät valmiudet.

Pelastustoimella ensisijainen sammutusaine on vesi, joka ei kuitenkaan kunnolla sovellu palavien nesteiden palon sammuttamiseen. Myös muovi aiheuttaa sulaessaan nestepalon kuten kävi Pomarkussa. Kyseissä tilanteissa tarvitaankin hyvä valmius vaahdon käyttöön. Vaahdon tarve pitää tunnistaa mahdollisimman pian ja saada vaahtoisku toteutettua nopeasti yksinkertaisella käskyllä.

Porin titaanidioksiditehtaalla palo levisi katolla olevia putkistoja pitkin

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa myös, että ympäristöministeriö lisää rakennusten paloturvallisuusmääräyksiin ohjeet, joilla osoitetaan palo-osastoinnin periaatteiden koskevan myös rakennuksen ulkopuolisia putkistoja ja muita asennuksia.

Porissa titaanidioksiditehtaan katolla kulki muovisia putkistoja, joita pitkin palo levisi nopeasti. Putkistoista putosi palavaa muovia katemateriaalille, joka syttyi.

- Rakentamismääräysten mukaan palon ja savun leviämisen vaara rakennuksessa ei olennaisesti saa teknisten asennusten johdosta kasvaa. Vaatimus ei Porin titaanidioksiditehtaan tapauksessa toteutunut. Putkistoja ei aina mielletä rakennuksen osiksi eikä niille välttämättä haeta rakennuslupaa. Putkistoja on monin paikoin voitu rakentaa palo-osastoinnin rajojen yli ilman palokatkoja, mikä mahdollistaa palon nopean leviämisen, toteaa johtava tutkija Kai Valonen

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Muoviteollisuus ry tekee tai teettää selvityksen, jossa kartoitetaan muovin kierrätykseen liittyvät paloriskit sekä välittää kierrätysalalle tiedot ja hyvät käytännöt syttymisten ja suurten palojen estämiseen.

Lisätiedot:
johtava tutkija Kai Valonen, p. 0295 150 707 (Twitter: @KValonen)