Alustava tutkinta etenee matkustajalentokoneen ajautumisesta ulos kiitotieltä Helsinki-Vantaan lentoasemalla 11.7.2017

Julkaistu 13.7.2017

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) käynnisti alustavan tutkinnan Norwegian Air Shuttle -lentoyhtiön matkustajalentokoneen ajautumisesta ulos kiitotieltä Helsinki-Vantaan lentoasemalla 11.7.2017 heti vaaratilanteen jälkeen.

Tutkintaedellytysten turvaamiseksi OTKES voi käynnistää alustavan tutkinnan jo ennen tutkinnan aloittamista koskevan päätöksen tekemistä. Alustavan tutkinnan perusteella päätetään, käynnistetäänkö varsinainen tutkinta vai ei.

Alustavassa tutkinnassa OTKES muun muassa kerää tietoja tapahtuneesta, kuten kiitotieolosuhteista ja säätiedoista, kuulee lentäjiä ja tarvittaessa muita asianosaisia sekä analysoi koneen tallentimien eli mustien laatikoiden tietoja. Mustia laatikoita on kaksi: ohjaamoäänitin ja lentoarvotallennin.

Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt vaaratilanteesta normaalin toimintamallin ja kansainvälisten ilmailusäädösten mukaisesti ilmoituksen YK:n alaiselle kansainväliselle siviili-ilmailujärjestö ICAO:lle, Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:lle, EU-komissiolle, Norjan (AIBN) ja Yhdysvaltojen (NTSB) turvallisuustutkintaviranomaisille sekä Suomessa Liikenteen turvallisuusvirastolle. Tässä tapauksessa ilmoitus on tehty Yhdysvaltoihin siksi, että koneen suunnittelija ja valmistaja on yhdysvaltalainen Boeing ja Norjaan siksi, että lentoyhtiö on norjalainen ja kone on myös rekisteröity sinne.

Lentoliikenteen vaaratilanteissa ja onnettomuuksissa tutkintavastuu on lähtökohtaisesti tapahtumavaltiolla, joka myös johtaa tutkinnan. Muiden tapahtumaan liittyvien osapuolien, kuten muiden maiden turvallisuustutkintaviranomaisilla on oikeus osallistua tutkintaan. Kustakin vaaratilanteesta tai onnettomuudesta tehdään lähtökohtaisesti yksi turvallisuustutkinta.

Onnettomuustutkintakeskus on tutkinut vaaratilanteita, joissa lentokone on ajautunut ulos kiitotieltä, viimeksi vuonna 2012 Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Lappeenrannan lentoasemalla 2008.

Alustava tutkinta jatkuu muun muassa koneen mustien laatikoiden tiedonpurkamisen ja analysoinnin parissa. Alustava tutkinta vie viikkoja.

Lisätiedot tarvittaessa:
viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, p. 0295 150 714 (Twitter: @SakariLauriala)
Twitter: @OTKES_SIAF
Facebook: @Onnettomuustutkintakeskus