Seitsemän lapsen ja neljän aikuisen hengen vaarantaneen Saimaan venepalon 24.7.2016 tutkinta on valmistunut

Julkaistu 28.3.2017

Saimaan Pitkällä Pihlajavedellä, Savonlinnan edustalla tapahtui illalla 24.7.2016 erittäin nopeasti edennyt venepalo, jossa vene tuhoutui ja upposi. Yhteensä 11 henkilöä, joista 7 lasta ja neljä aikuista, joutuivat pelastautumaan palavasta veneestä veteen ehtimättä soittaa hätäpuhelua tai pukea pelastusliivejä ylleen. Onnettomuudessa tapahtumapaikka sekä suotuisat kesäiset olosuhteet edesauttoivat ratkaisevasti uhrien selviytymismahdollisuuksia. Lähistöllä olleiden veneilijöiden ja mökkiläisten nopea toiminta oli ratkaisevan tärkeää pelastamiselle.

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) antaa tutkinnan perusteella turvallisuussuosituksia veneilyturvallisuuden parantamiseksi, vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vahinkojen torjumiseksi.

Onnettomuudessa kukaan ei kyennyt soittamaan hätäpuhelua. Hätäkeskuslaitoksen 112-sovelluksen käyttö olisi nopeuttanut onnettomuuspaikan määrittämistä. OTKES suosittelee vesilläliikkujia suojaamaan matkaviestimensä kastumiselta ja lataamaan niihin 112-sovelluksen. Hätäkeskuslaitosta suositetaan sopimaan menettelystä, jolla 112-sovelluksen latauslinkki lisätään eri pelastusviranomaisten ja muiden pelastusalan toimijoiden internet-sivustoille.

Veneessä olijoille oli kaikille varattu pelastusliivit, mutta ne eivät olleet puettuina päälle onnettomuushetkellä. Tulipalon edetessä nopeasti ei henkilöillä ollut aikaa, eikä mahdollisuutta pukea liivejä päälleen ennen poistumista veneestä.

Vesilläliikkujia suositetaan pitämään pelastusliivejä päällään veneiltäessä. Mikäli pelastusliivit eivät ole jatkuvasti päällä, kannattaa ne pitää käsillä sekä pukea päälle aina erityistilanteissa, joissa tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa, kuten konehäiriötilanteissa. Vesiliikenteen valvontaan osallistuvia viranomaisia, veneseuroja ja veneilijöitä suositetaan kiinnittämään huomiota pelastusliivien käytön lisäksi myös liivien kuntoon ja sopivuuteen.

"Liikennevälinepalo, keskisuuri" -vasteeseen ei sisältynyt järvipelastajia. He olivat lähialueella alus miehitettynä, mutta tietämättöminä onnettomuudesta. OTKES suosittaa sisäministeriötä ohjaamaan pelastusviranomaisia tarkistamaan ja luomaan tarvittaessa erikseen vasteet maa-alueilla ja vesistöissä tapahtuviin onnettomuuksiin sekä ottamaan järvipelastusyhdistykset ja Saimaa VTS (Vessel Traffic Services) –alusliikennepalvelun huomioon resursseina järvialueilla. Tämä parantaisi ja nopeuttaisi tarkoituksenmukaisen vasteen määrittämistä.

Saimaan onnettomuudessa veneen omistajalla oli lyhyt kokemus onnettomuusvenetyypistä. Vene oli hankittu noin kolme viikkoa ennen onnettomuutta. OTKES suosittaa Liikenteen turvallisuusvirastoa laatimaan menettelyn, jossa veneen rekisteröinnin yhteydessä uutta omistajaa opastetaan veneilyturvallisuudessa.

Lisätiedot:
Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi, puh. 0295 150 701 (Twitter: @VPNurmi)
Viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, puh. 0295 150 714 (Twitter: @SakariLauriala)

Twitter : @OTKES_SIAF