Onnettomuustutkintakeskus esittää huolensa rakennusten paloturvallisuudesta

Julkaistu 16.2.2017

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) esittää huolensa ja tyytymättömyytensä siihen, että turvallisuustutkintaan perustuvia suosituksia ja useita havaintoja paloturvallisuuden parantamiseksi ei huomioitu käsiteltävänä olevassa ympäristöministeriön asetusluonnoksessa rakennusten paloturvallisuudesta. Suomessa kuolee vuosittain vajaat 100 henkilöä tulipaloissa eikä määrä ole ollut merkittävästi vähenemässä.

Parhaillaan OTKES tutkii kahden Satakunnan alueen suuren teollisuuspalon lisäksi muun muassa yhteensä viiden lapsen ja yhden aikuisen kuolemaan johtaneita tulipaloja Vuosaaressa 9.12.2016 ja Raahessa 13.9.2016. Aiempia tulipaloja koskevia tutkintoja on lukuisia, kuten puisen pienkerrostalon palo Turun Hirvensalossa 2016, ulkomaalaisten työntekijöiden majoitustilojen palo Tuusulassa 2015, Turun sairaalapalo 2011 ja kerrostalopalo Tampereella 2010.

Onnettomuustutkintakeskus esittää lausunnossaan ympäristöministeriön rakennusten paloturvallisuuden asetusluonnokseen useita turvallisuutta parantavia suosituksia. Turvallisuussuositukset on johdettu vakavien tulipalojen tutkinnoista, kuten Naantalin vuoden 2009 viiden nuoren kuolemaan johtaneesta omakotipalosta, Raahen kahden lapsen kuolemaan 2016 johtaneesta rivitalopalosta, Turun Pansion kerrostalopalosta ja Kouvolan koulupalosta vuonna 2014.

Onnettomuustutkintakeskus on suosittanut ympäristöministeriölle muun muassa pitkän aikavälin suunnitelman laatimista automaattisen sammutuslaitteiston asentamisesta uusiin ja peruskorjattaviin kerrostaloihin ja mahdollisesti muihin asuinrakennuksiin. Ainakin kahdessa tutkinnassa on myös ilmennyt, että pientalojen makuuhuoneiden ikkunoihin olisi hyvä vaatia kiinteät avauskahvat sujuvaa poistumista varten.

Rivitalojen paloturvallisuutta tulisi parantaa rakenteellisilla toimenpiteillä. Räystään tai katoksen alla tapahtuva palon leviäminen ainakin rivi- ja paritaloissa tulisi rakentamismääräyksissä estää. Tuhoutuuhan rivitaloja toistuvasti tulen helpon leviämisen johdosta.

Onnettomuustutkintakeskus on kiinnittänyt turvallisuussuosituksillaan huomiota myös sen estämiseksi, ettei palo leviäisi asunnosta porrashuoneeseen. OTKES on suosittanut, että uusien ja peruskorjattavien kerrostaloasuntojen ulko-oviin (kerrostaso-ovi) vaaditaan suljinlaitteisto. Kerrostalohuoneistojen ulko-ovet ovat ainoita osastoitavia ovia, joihin ei suljinta ympäristöministeriön asetusluonnoksessa vaadita, vaikka ne jäävät nimenomaisesti tulipaloissa usein auki mahdollistaen tulen helpon leviämisen.

OTKES on myös esittänyt, että uusista ja peruskorjattavista kerrostaloasunnoista tulisi voida poistua omatoimisesti varatien kautta. Ensisijaisen varatiejärjestelmän tulisi olla parvekeluukku, tikkaat tai muu kiinteä järjestely. Tämä sen takia, että pelastuslaitosten nostolava-autolla pelastamiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä.

Kouluihin tarvitaan automaattiset paloilmoitinjärjestelmät ja kuulutuslaitteistot

Koulujen paloturvallisuudessa OTKES on kiinnittänyt huomiota automaattisten paloilmoitinjärjestelmien ja kuulutuslaitteistojen tarpeeseen. Tarpeen nosti esiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettama koulujen turvallisuutta pohtinut työryhmä vuonna 2015.

Esimerkiksi Kouvolan koulupalossa 2014 palo pääsi kehittymään kenenkään huomaamatta hyvin voimakkaaksi uhaten vakavasti oppilaiden turvallisuutta. Suuri koulu tuhoutui ja purettiin – automaattista paloilmoitinta ei ollut. Sellaisen ansiosta pelastuslaitos olisi saatu paikalle palon alkuvaiheessa tai todennäköisesti jopa kaapeleiden käryn hälyttämänä jo ennen palon syttymistä.

Onnettomuustutkintakeskus korostaa, että turvallisuussuosituksia laaditaan vakavien onnettomuuksien tutkintojen pohjalta. Ne kannattaisi huomioida kunnolla, jos traagisia onnettomuuksia ja suuronnettomuuksia halutaan ehkäistä, turvallisuutta parantaa ja vahinkoja torjua.

Lue koko lausunto liitteestä:

Lausunto.pdf (pdf, 0.19 Mt)

Lisätiedot:
OTKESin johtaja Veli-Pekka Nurmi, p. 0295 150 701 (Twitter: @VPNurmi)
OTKESin viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, p. 0295 150 714 (Twitter: @SakariLauriala)

OTKES Twitterissä: @OTKES_SIAF

Liitetiedostot