Ilma-alusten pyroteknisiin pelastusjärjestelmiin liittyvät vaarat

Julkaistu 30.4.2014