Jämijärven onnettomuuskoneen siipituki oli murtunut

Julkaistu 24.9.2014

Onnettomuustutkintakeskuksen teknisen tutkinnan perusteella on käynyt ilmi, että Jämijärvellä pääsiäisenä pudonneen, laskuvarjohyppääjiä kuljettaneen lentokoneen oikean siiven tuki katkesi ilmassa hallitsemattoman lentoliikkeen aikana.

Erillistutkimuksissa Comp Air -lentokoneen alumiinisen siiven tuesta löytyi metallin väsymiseen perustunut murtuma. Tarkastelun perusteella murtuma oli ollut siipituessa jo jonkin aikaa ennen onnettomuuslentoa. Tätä teknistä vikaa ei kuitenkaan pystynyt havaitsemaan normaalin huollon ja tarkastusten yhteydessä.

Onnettomuuskoneen vasen siipi tuhoutui putoamisen jälkeisessä palossa, eikä sitä voitu tutkia.

Siipituen murtuminen on vain yksi onnettomuuteen johtaneista tekijöistä. Vasta koko tutkinnan valmistuttua voidaan arvioida, mikä merkitys murtumalla oli koko onnettomuudelle.

Onnettomuuteen vaikutti myös muita tekijöitä, joiden analysointi on edelleen kesken. Tarkasteltavana ovat muun muassa aerodynamiikka, lentokoneen rakenne ja inhimilliset tekijät. Myös koneen kuormaukseen ja painopisteeseen liittyviä laskelmia tehdään yhä. Se on jo selvinnyt, että koneessa ei ollut ylikuormaa.

Onnettomuustutkintakeskus on turvallisuustutkintalain mukaisesti ilmoittanut siipituen murtumasta Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi). Asianomaiselle viranomaiselle on tehtävä ilmoitus, jos turvallisuustutkinnan aikana havaitaan vikoja tai puutteita, jotka viranomaisen on uusien onnettomuuksien estämiseksi kiireellisesti korjattava.

Havaitusta murtumasta on ilmoitettu myös lentokoneen rakennussarjan valmistusvaltion Yhdysvaltain turvallisuustutkintaviranomaiselle. Vastaavanlaisia rakennussarjoista koottuja lentokoneita käytetään hyppytoiminnassa muun muassa Etelä-Amerikassa.

Tutkinnan arvioidaan valmistuvan tammi-helmikuussa 2015.

Lisätietoja:
Johtava tutkija Ismo Aaltonen, puh. 02951 50703
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 02951 50714