L2013-A1 Vaaratilanne Kittilässä 26.12.2012

Julkaistu 28.3.2013

Onnettomuustutkintakeskus on päätöksellään 10.1.2013 päättänyt nimetä kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (ICAO Annex 13) mukaisesti valtuutetun edustajansa avustamaan Norjan turvallisuustutkintaviranomaisen (Statens Havarikommisjon for Transport) aloittamaa turvallisuustutkintaa, joka koskee Kittilässä 26.12.2012 tapahtunutta vaaratilannetta.

Vaaratilanteessa oli osallisena Norwegian Air Shuttle ASA -yhtiön operoima Boeing 737-800 -tyyppinen liikennelentokone LN-BYM, lennonnumero NAX5630.

Valtuutetuksi edustajaksi määrättiin erikoistutkija Tii-Maria Siitonen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

Tapauksen tutkintaan liittyvästä tiedottamisesta vastaa Norjan turvallisuustutkintaviranomainen.

Norjan turvallisuustutkintaviranomaisen yhteystiedot:
http://www.aibn.no/?lcid=1033

Norjan turvallisuustutkintaviranomaisen tiedote vaaratilanteesta ja tutkinnan edistymisestä:
http://www.aibn.no/Luftfart/Rapporter/13-18