Tiedote maneesin sortumisen tutkinnasta

Julkaistu 15.2.2013

Sortuneen ratsastusmaneesin paikkatutkinnassa jatketaan teräskehien dokumentointia, ja teräsosista otetaan näytteitä jatkotutkimuksia varten. Lisäksi paikkatutkinnassa selvitetään perustusten asianmukaisuutta ja mahdollista osuutta romahdukseen. Paikkatutkintaa tehdään yhteistyössä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. Tutkintaa varten on saatu runsaasti kirjallista aineistoa, johon perehtyminen on aloitettu. Poliisi on kuullut silminnäkijöitä, ja kertomukset ovat Onnettomuustutkintakeskuksen käytettävissä.

Tapahtuman syyt voivat edelleen liittyä suunnitteluun, rakenneosien valmistamiseen ja ajan myötä tapahtuneeseen heikkenemiseen kuten ruostumiseen tai niiden yhdistelmään. Asia tarkentuu tutkinnan edetessä.

Ellei tutkinnassa ilmene jotain erityisen merkittävää, tutkinnan etenemisestä tiedotetaan seuraavan kerran viikolla 9.