L2020-A1 Vakava vaaratilanne Córdobassa Espanjassa 23.1.2020

Turvallisuustutkintalain (525/2011) 12 §:n 2 momenttiin viitaten Onnettomuustutkintakeskus päättää nimetä Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (Chicagon sopimus) liitteen 13 sekä EU:n ilmailuonnettomuusasetuksen (EU 996/2010) mukaisesti valtuutetun edustajansa avustamaan Espanjan turvallisuustutkintaviranomaisen (CIAIAC) aloittamaa turvallisuustutkintaa. Vakava vaaratilanne tapahtui Córdoban lentoasemalla 23.01.2020. Vaaratilanteessa oli osallisena Suomeen rekisteröity Patria Pilot Training Oy:n käyttämä Diamond DA-40 -tyyppinen lentokone OH-DTF.

Valtuutetuksi edustajaksi nimitetään erikoistutkija Juho Posio Onnettomuus-tutkintakeskuksesta.

 
Julkaistu 3.2.2020