Framsida » Rekommendationer

Rekommendationer

Utifrån säkerhetsutredningen sammanställs en offentlig undersökningsrapport vars omfattning anpassas efter hur allvarlig olyckan är. Undersökningsrapporten omfattar en utredning över olyckans händelseförlopp, faktorer som ledde till olyckan och dess följder samt säkerhetsrekommendationer som riktas till aktuella myndigheter och övriga aktörer, och som är nödvändiga för att höja den allmänna säkerheten, förebygga nya olyckor och tillbud, förhindra skador samt effektivisera räddnings- och andra myndigheters funktion. Säkerhetsutredningar görs enbart för att förbättra säkerheten, man tar inte ställning i frågor om skuld och ansvar eller ersättningsskyldighet.

Olycksutredningscentralen följer upp hur säkerhetsrekommendationerna som ges i undersökningsrapporten genomförs.

 
Publicerad 16.12.2013