Suomeksi - På svenska - In English

Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus

Etusivu » Tutkintaselostukset » Raideliikenne

Raideliikenneonnettomuuksien tutkinta

Tutkittavat onnettomuudet ja vaaratilanteet:

  • Raideliikenteessä tapahtunut onnettomuus, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön, omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana (suuronnettomuus)
  • Rautatieliikenteessä tapahtunut vakava onnettomuus, joka on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (rautatieturvallisuusdirektiivi) 3 artiklassa,

- junan törmäys (toiseen junaan, vaihtotyöyksikköön tai liikkuvan kaluston ulottuman sisällä olevaan esteeseen) ja suistuminen, jossa vähintään yksi ihminen kuolee, tai viisi henkilöä loukkaantuu vakavasti tai liikkuvalle kalustolle tai ympäristölle aiheutuu huomattavaa vahinkoa (vähintään 2 M€)

- muu seurausten osalta vastaava rautatieliikenteessä tapahtunut onnettomuus, jolla on ilmeinen vaikutus rautateiden turvallisuuteen (turvallisuuden säätelyyn tai turvallisuusjohtamiseen)

  • tasoristeysonnettomuus, jossa juna suistuu, jossa junan henkilökunnasta tai matkustajista vähintään yksi kuolee tai viisi loukkaantuu vakavasti, jos syynä onnettomuuteen on vika rautatiejärjestelmässä, tai jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön, omaisuuteen tai varallisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana
  • liikkuvan kaluston aiheuttama henkilöonnettomuus asemilla, ratapihoilla (henkilökunta, matkustajat), ja radalla tapahtuvassa kunnossapitotyössä (henkilökunta)
  • tulipalo liikkuvassa kalustossa niiden ollessa kulussa lähtö- ja tuloaseman välillä mukaan lukien seisonta-aika lähtö-, tulo- ja väliasemilla sekä väliasemilla tapahtuva vaihtotyö
  • muut, kuin edellä mainitut onnettomuudet

sekä vastaava onnettomuus muussa yksityisessä tai julkisessa raideliikenteessä

- metro-onnettomuus
- raitiotieonnettomuus.

Turvallisuustutkintalain mukaan voidaan lisäksi tutkia suuronnettomuuden vaaratilanne sekä muu onnettomuus ja vaaratilanne.

Turvallisuustutkinta tehdään turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Sovellettava lainsäädäntö

Raideliikenneonnettomuuksien tutkinta perustuu turvallisuustutkintalakiin (525/2011) . Raideliikenteen tutkinnassa noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston säännöksiä, jotka on annettu rautatieturvallisuusdirektiivin (2004/49/EY) 5 luvussa.

 
Julkaistu 19.12.2013