Sjunkande av båten 

28.09.1994

 
Publicerad 11.8.2014