M2013-E1 Trålar Amazon (FIN-1106-T) grundstötning i Gustavs Skärgård 9.9.2013

Rapport om en preliminär utredning. Rapporten bara på finska.

M2013-E1 Rapport (pdf, 0.51 Mt)

 
Publicerad 19.5.2014