D8/2011M M/S ALWIS (ATG), matrosens fall ner i fartygets lastrum i en lyft-korg i Björneborgs hamn 10.12.2011

En flyttbar mellanvägg monterades för att avgränsa lastrummet så att fartyget kunde transportera olika laster. För att täta mellanväggen sprutade man tätningsskum i sidoväggarnas fogar. Arbetet utfördes från en lyftkorg som hade fästs i lastluckskranen. Lyftkorgens kedja brast och korgen föll ca 6,5 meter till bottnen av lastrummet. Matrosen som arbetade i lyftkorgen led allvarliga skador.

I utredningen utfördes en expertinspektion på kättingtelfern. I inspektionen kom det fram att telfern var i dåligt skick och inte lämpad för personlyft. Enligt den finska lagstiftningen borde den ha varit i användningsförbud.

Avslutning av utredningen

Denna rapport har utarbetats på basis av den preliminära utredningen. I den preliminära utredningen har man undersökt händelser i samband med lyftkorgsolyckan på M/S ALWIS och uppskattat orsaker till dem. Man har klassificerad olyckan som en mindre allvarlig olycka (less serious casualty) i enlighet med Internationella sjöfartsorganisationens IMOs klassificering.

Olycksutredningscentralen har beslutat att denna preliminära utredning har avslutats och att någon annan utredning av olyckan inte utförs.

D8/2011M Rapport (pdf, 0.83 Mt)

D8/2011M Rapport (pdf, 0.84 Mt)

 
Publicerad 21.11.2012