D4/2011M Kantring och sjunkning av en BIG FLOAT-typs grävmaskin utanför Virpiniemi i Bottniska viken 10.7.2011

En BIG FLOAT 16.36 -typs flytande grävmaskin kantrade utanför Virpiniemi i Bottniska viken den 10 juli 2011. Grävmaskinen hade avgått ca kl. 13 för att ta sig över det öppna sjöområdet utanför Virpiniemi sjöbevakningsstation och hade som destination en plats utanför Hietakari där den skulle utföra arbete. Grävmaskinen styrdes av dess förare som använde för framdrivning larvfötterna och skopan. Då grävmaskinen nådde djupare vatten började dess för sjunka och maskinen började kränga. Föraren försökte räta upp krängningen genom att använda skopan, men grävmaskinen krängde ytterligare. Den andre mannen som deltog i arbetet kom till hjälp med en Buster-båt och steg ombord på grävmaskinen. Grävmaskinens för hade redan sjunkit djupt då grävmaskinen plötsligt kl. 13.55 kantrade. Männen hamnade i vatten men lyckades ta sig upp på grävmaskinen som då var upp och ner. De använde Buster-båten för att ta sig i land.

Det var inte möjligt att ankra grävmaskinen. På morgonen den 12 juli 2011 förtöjdes grävmaskinen till stranden med rep så att den inte skulle driva i farleden. Den 14 juli 2011 bogserades grävmaskinen till sjöbevakningens strand, och därifrån lyftes den i land följande dag.

Olyckans orsak var att grävmaskinen inte utnyttjades enligt tillverkarens instruktioner, vilket ledde till dåligare stabilitet av krävmaskinen. Dessutom, föraren hade inte gjorts förtrogen med användningen av en flytande anordning.

Olycksutredningscentralen rekommenderar företaget att endast anställa kompetenta personer för arbetet som förare av flytande grävmaskiner samt att företaget låter besiktiga sin utrustning. Trafiksäkerhetsverket rekommenderas effektivera besiktningsåtgärder gällande muddringsredskap.

Därtill konstaterar utredarna att de rekommendationer som riktas till ägarföretaget av den grävmaskin som kantrade berör hela muddringsbranschen om utrustningen används i djupa vatten. Då ska man speciellt ta i beaktande ett särskilt behov av fartygsteknisk utbildning och klara instruktioner, särskilt då det gäller faktorer som hänför sig till fartygets stabilitet. Därtill har man i utredningen upptäckt att utnyttjandet av kvalitetssystem är marginellt inom branschen. Införandet av kvalitetssystem skulle förbättra säkerheten av branschens verksamhet.

D4/2011M Rapport (pdf, 1.03 Mt)

 
Publicerad 24.9.2012