C3/2011M Sjöbuss KING (FIN), grundstötning utanför Helsingfors 18.8.2011

Sjöbuss KING körde längs normala rutten i västra skärgård av Helsingfors. Fartygets befälhavare lämnade bryggan och gick till toalett som låg i bakdelen av bryggan. Toalettdörren fastnades och befälhavare blev fångad inne. Fartyget drev till babord i sjögången och träffade grundet. Sjöräddningsmyndigheter evakuerade passagerarna och besättningen. Inga personskador uppstod.

C3/2011M Rapport (pdf, 0.4 Mt)

 
Publicerad 18.8.2011