C1/2011M M/V STADIONGRACHT (NLD), grundstötning utanför Raumo den 29.12.2010

M/V STADIONGRACHT som seglar under holländsk flagg, körde på grund kl. 00.15 den 29 december 2010 på Raumo 10 meter djupa södra farled. Grundstötningspositionen ligger ca 2,7 sjömil (5 kilometer) från lotsplatsen i riktning av hamnen. På området finns ett grunt ställe på nio meter som är utmärkt med ett lateralmärke.

STADIONGRACHT var på ankomst till Raumo från Kotka och fartyget hade kaolinlast. Efter att ha passerat lotsplatsen söder om Raumo fyr fortsatte fartyget mot början av den 10 meter djupa farledslinjen för att ta ombord lotsen som fartyget hade beställt. Lotsen var ombord på M/V VECHTDIEP, ett fartyg som lotsades ut, och på väg att möta STADIONGRACHT. Lotskuttern väntade i farleden för att flytta lotsen från det ena fartyget till det andra.

Operatören för fartygstrafikservice (West Coast VTS) hade underrättat STADIONGRACHT om att lotsen var på väg att möta fartyget och vidare att lotskuttern var på väg. STADIONGRACHT passerade lotskuttern och fartyget som då lotsades ut, och fortsatte mot den avsmalnande delen av farleden utan att stanna. Lotsen lade märke till situationen från VECHTDIEP och kontaktade VTS-operatören med sin mobiltelefon. VTS-operatören anropade STADIONGRACHT omedelbart via radiotelefon och rekommenderade att fartyget skulle vända om och vänta på lotsen. STADIONGRACHT kvitterade meddelandet och giren påbörjades via babord. Under giren träffade fartyget grundet och stannade.

STADIONGRACHT fick skador i botten, speciellt fick det betydliga skador vid barlasttankarna. Inga person- eller miljöskador uppstod.

I undersökningen uppdagades att giren gjordes via babord, eftersom befälhavaren på STADIONGRACHT hade många orsaker att preferera denna girriktning. VTS-operatören ingrep inte i fartygets girriktning.

STADIONGRACHT hade kört förbi lotsplatsen, eftersom det på fartyget hade uppstått en uppfattning om att lotsen väntade på lotskuttern och skulle stiga ombord först senare, efter lotsplatsen. Denna missuppfattning baserade sig på kommunikationen och observationen av lotskuttern.

I samband med undersökningen kom det också fram att praxisen beträffande lotsplatser lämnar utrymme för tolkningar: det är inte ovanligt att framföra fartyg förbi lotsplatsen och ta lotsen ombord senare. Den kommunikation som ägde rum mellan VTS, fartyget och lotsen före händelseförloppet var fåordig och möjliggjorde feltolkningar.

Fartygstrafiksservicen har hög tröskel för att ingripa i fartygens fart även i exceptionella situationer.

Olycksutredningscentralen utfärdade tre rekommendationer. Sjöfartsavdelningen vid Trafikverket anbefalldes att effektivera utbildningen av VTS-operatörer så att de aktivt använder full behörighet. Undersökningskommissionen rekommenderade att Trafiksäkerhetsverket bör höja statusen av lotsplatser: endast i undantagsfall kan lotsen tas ombord ifrån eller lämnas vid någon annan punkt än lotsplatsen, och att Finnpilot Pilotage Ab bör utarbeta klara instruktioner åt lotsar beträffande påbörjandet och avslutandet av lotsning genom att alltid använda standardfraser.

Finnpilot Pilotage Ab och Sjöfartsavdelningen vid Trafikverket har inlett ett samarbetsprojekt för att skapa en gemensam handlingspraxis och för att effektivera kommunikationen mellan aktörerna, vilket måste anses som ett mycket behövligt projekt.

C1/2011M Rapport (pdf, 1.12 Mt)

C1/2011M Rapport (pdf, 1.13 Mt)

 
Publicerad 16.10.2012