B1/2011M M/S ANDANTE (GIB), dödlig olyckshändelse och närsituation i lastrummet 30.9.2011

Lättmatrosen som hörde till M/S ANDANTEs besättning gick in i lastrummet på morgonnatten den 30 september 2011. Lastrummet som var i råvirkeslast var stängt och lättmatrosen underrättade inte någon om sina avsikter. Det är okänt varför han gick in i lastrummet. Lättmatrosen klättrade ner till mellandäcket genom manhålet till ifrågavarande lastrum och dog av syrebrist. Styrmannen som letade efter matrosen upptäckte den öppna luckan och såg lättmatrosen som låg nere. Styrmannen tog på sig en tryckluftsapparat och klättrade ner med avsikt att hjälpa lättmatrosen. Styrmannen märkte dock att han inte kunde andas ordentligt. Han försökte ta sig tillbaka ut på däcket men lyckades inte. Med hjälp av övriga besättningsmedlemmar som kommit på plats lyftes styrmannen upp på däcket, men han var medvetslös efter lyftet. Styrmannen återfick medvetandet efter återupplivning.

Olyckan visar att man fortfarande inte har gjort tillräckligt för att förebygga dylika olyckor. Det finns tillräckligt med information och anvisningar men implementeringen av dem på praktisk nivå haltar.

B1/2011M Rapport (pdf, 0.67 Mt)

B1/2011M Rapport (pdf, 0.67 Mt)

 
Publicerad 14.12.2012