C3/2008M MS ANNE SIBUM, grundstötning nära Tainio fyr den 2.4.2008

På sin färd från Kotka till Tyskland lämnade ANNE SIBUM lotsen söder om Orrengrund 2.4.2008 kl. 13.53. Efter att lotsen hade lämnats överlät befälhavaren manövreringen till den vakthavande styrmannen. Fartyget fortsatte på linje 237,5° men passerade den följande vändpunkten över ett grunt ställe i position 60° 14,255 N 026° 24,160 E och stötte på grund kl. 13.58. Fartyget saktade farten, vände tillbaka till farleden och fortsatte sin resa medan besättningen tog reda på hur omfattande skadorna var.

Det fanns inga läckage och manövreringsanordningarna och propellermaskineriet fungerade trots skadorna tillräckligt bra, eftersom befälhavaren beslöt att fortsätta resan. Han underrättade rederiet om händelsen men lät bli att underrätta de finländska myndigheterna. Platsen för grundstötningen ligger inom Kotka VTS övervakningsområde men VTS:en noterade inte att fartyget hade avvikit från farleden.

Ett navigationsfel kan anses vara den direkta orsaken till olyckan medan bristfälligt bryggsamarbete utgör bakgrundsfaktorn.

Ladda ner härifrån hela undersökningsrapporten:

C3/2008M Rapport (pdf, 0.79 Mt)

eller

C3/2008M Rapport (pdf, 0.72 Mt)

 
Publicerad 2.4.2008