C1/2008M MS OOCL NEVSKIY, grundstötning söder om Gråhara den 27.2.2008

MS OOCL NEVSKIY avgick från Västra hamnen i Helsingfors mot Kotka ca kl. 12.20 den 27 februari 2008. Fartyget hade 349 havscontainrar som last. Fartyget lämnade lotsen sydväst om Gråhara och gav lotsfartyget skydd för vinden genom att vända österut. Vinden var sydvästlig. Snart efter att lotsen hade lämnat fartyget märkte både lotsen och VTS att fartyget fortsatte direkt mot Nygrundet. Trots varningar och försök att stoppa fartyget körde det på grund. Fartygets fart var ca sju knop.

Fartyget fastnade på Nygrundet, och fick skador i botten samt ett litet läckage i barlastankarna. Det läckte inte olja från fartyget till havet. Dykare undersökte fartyget då det låg på grund och man beslöt att påbörja räddningsåtgärderna först när oljebekämpningsfartyget HYLJE anlände till platsen.

Bogserbåtar användes för att dra loss fartyget från grundet och de följde med fartyget tillbaka till Västra hamnen där fartyget undersöktes mera genomgående för eventuella skador och fartygets botten reparerades. Fartyget fortsatte sin resa till Kotka följande kväll.

Grundstötningen berodde på ett mänskligt navigationsmisstag.

Ladda ner hela undersökningsrapporten:

C1/2008M Rapport (pdf, 1.02 Mt)

eller

C1/2008M Rapport (pdf, 0.93 Mt)

 
Publicerad 27.2.2008