B3/2008M M/S LEMO, brand i pentry utanför Kotka den 22 november 2008

M/S LEMO, som var registrerat under St Vincent and Grenadines flagg och körde en kalklast från Polen, närmade sig Mussalö hamn i Kotka morgonen den 22 november 2008. Knappt tre sjömil från kajplatsen, kl. 05.10, gick brandlarmet ombord med anledning av en brand i pentryt.

Kort efter att branden upptäcktes underrättade lotsen VTS-centralen som vidarebefordrade ärendet och ca kl. 05.11 var sjöräddningsundercentralen (MRSC) i Helsingfors underrättad om branden. Besättningen hade väckts för att förbereda fartyget för förtöjning redan innan brandlarmet gick så en spaningsgrupp kunde skickas omedelbart för att fastställa var det brann. När det hade fastställts att branden låg i pentryt utförde släckningsmanskapet en första släckning med handsläckare genom ett krossat fönster. På grund av den kraftiga rökbildningen beslöt man samtidigt att lägga ut ankare. När informationen nådde MRSC begärde centralen att ett släckningsmanskap skickas från Kotka till fartyget.

Släckningsmanskapet från räddningscentralen i Kotka kördes av sjöbevakningen till fartyget i patrullbåt. Manskapet anlände till brandplatsen ca kl. 05.58. Knappt en timme därefter var branden under kontroll och eftersläcknings- och röjningsarbetet hade inletts. I arbetet deltog även ett släckningsmanskap på tre personer som hade anlänt från Helsingfors med helikopter omkring kl. 06.55.

Ca en halv timme innan manskapet från Helsingfors anlände, omkring, kl. 06.20, hade bogserbåten JANET från Kotka lagt an vid fartygets sida. Släckningsmanskapet från räddningscentralen i Kotka använde brandpumpen på JANET i släckningsarbetet i pentryt. Den effektiva pumpen säkerställde ett tillräckligt tryck i brandslangen.

Klockan 07.12 var branden släckt och röken ventilerades ut. Fartyget bogserades därefter till hamnkajen i Mussalö.

Inga allvarliga personskador inträffade. Endast maskinchefen andades in rökångor när han lämnade sin hytt ovanför pentryt efter att branden hade börjat. Han skickades på undersökning till centralsjukhuset i Kotka.

Ladda ner härifrån hela undersökningsrapporten:

B3/2008M Rapport (pdf, 1.68 Mt)

eller

B3/2008M Rapport (pdf, 2.06 Mt)

 
Publicerad 22.11.2008