B2/2008M Fiskefartyget MASI, FIN 219-V, fiskare drunknar den 5 november 2008 i Hanöbukten, Sverige

Det finska fiskefartyget MASI fiskade i södra Östersjön med Nogersund som "hemhamn". Den 5 november 2008 bestod besättningen på MASI av skepparen som ägde fartyget och en däcksman/fiskare. Båda var finska medborgare. När näten lades ut befann sig däcksmannen på akterdäck och skepparen i styrhytten. Plötsligt ropade däcksmannen "stopp, stopp, hjälp". Skepparen stoppade båten och vände sig mot aktern. Han såg däcksmannen falla överbord. Skepparen tog sig till aktern och försökte hjälpa upp mannen, men denne hade blivit intrasslad i nätet. Tillsammans var nätet och mannen för tunga och skepparen lyckades inte dra mannen upp på däck. Skepparen backade fartyget och försökte ännu en gång hjälpa däcksmannen upp på däck, men denne blev bara mer intrasslad i nätet och visade inte längre några livstecken. Skepparen band fast nätet i relingen, sprang till VHF-radion och sände ett Mayday-nödanrop med fartygets position. Danska Lyngby Radio svarade på nödanropet och skepparen berättade vad som hade hänt. Sedan fäste han en boj vid nätet. Ungefär en halv timme senare anlände fiskefartyget ANN-MARIE till platsen, tog upp nätbojen och drog upp nätet med vinsch. Däcksmannen kom upp till ytan med nätet men försöket att lyfta honom ombord misslyckades; han gled loss från nätet och sjönk. Liket har inte hittats.

Orsakerna till olyckan var underbemanning på fartyget, brister i skyddsutrustningen och svåra väderförhållanden.

Utredaren rekommenderar att skyddstillsynen över fiskefartyg förstärks.

B2/2008M Rapport (pdf, 1.87 Mt)

 
Publicerad 5.11.2008