B1/2008M MS TALI, grundstötning utanför Jössingfjord, Norge, den 29.1.2008

MS TALI avgick från Jössingfjord i Norge med ilmenitlast mot Tahkoluoto 29.1.2008 på morgonen med en norsk lots. När fartyget kom ut från fjorden begärde lotsen att få lämna båten före den sedvanliga lotsplatsen. MS TALIs befälhavare gick med på detta.

Befälhavaren hade vänt fartyget till styrbord mot stranden, för att ge lotsbåten bättre skydd mot sjögången. Vid denna åtgärd hade fartyget gått så nära stranden att lotsen hade beordrat befälhavaren att vända till babord och återvänt till kommandobryggan. Befälhavaren hade redan innan detta gett årder om att vända och startat bogpropellern för att underlätta vändan. Pga. fartygets tröghet, vinden och sjögången, drev hon så nära stranden att akter träffade strandklippan ca 9:16 finsk tid. Rodret och propellern tog skada och propelleraxeln lossnade från sina lager och kom ut knappt 2m. Vid propelleraxelns genomföring uppstod det en läcköppning där vatten började tränga i maskinrummet. Fartygets pumpar lyckades inte pumpa ut vattnet tillräckligt fort och vattennivån i maskinrummet började stiga. Då propelleraxeln försköt sig hade den skadat kylvattenrörledningarna med den påföljden att huvudmaskinen stannade. Medan vattenytan steg, stannade pumparna, samt de tre hjälpmaskinerna en efter annan.

Lotsen bad lotsbåten att alarmera hjälp. Med assistans av lotsbåten och bogpropellern fick man fartyget att driva i grundare vatten och man kunde ankra. Efter ca en timme anlände en SAR-båt och ett kustbevakningsfartyg till fartyget. Ungefär klockan 12 började man bogsera fartyget tillbaka till Jössingfjord hamn. Under resans lopp hämtades pumputrustning till fartyget vid flera tillfällen. Vattennivån i maskinrummet steg till 10 m, nästan till sjövattnets nivå. Dykarna tätade läckaget i hamnen. Maskinrummet tömdes och maskinerierna bereddes för en grundlig reparation och service. Lasten lossades till MS PASILA, ett annat rederiets fartyg. Fartyget bogserades till Stavanger för reparation av skadorna.

Enligt Haverikommissionens uppfattning orsakades olyckan av uppskjutna försök att lämna lotsen i hög sjögång. Uppmärksamhet av befälhavaren, som manövrerade fartyget, var fäst vid lotsens trygga övergång till lotsbåten och han noterade för sent fartygets rörelse mot stranden med hänsyn till rådande väderleksförhållanden.

Ladda ner hela undersökningsrapporten:

B1/2008M Rapport (pdf, 3.23 Mt)

eller

B1/2008M Rapport (pdf, 3.37 Mt)

 
Publicerad 29.1.2008