C3/2007M M/S ÅLANDSFÄRJAN, grundstötningen utanför Mariehamn den 23.10.2007

Passagerarfartyget Ålandsfärjan avgick från Kapellskär klockan 12.01 den 23 oktober 2007 och var destinerad till Mariehamn på Åland.

Fartyget närmade sig farleden in till Mariehamn och 2:e styrman rapporterade till Archipelago VTS att man kom in i VTS området. Han gick sedan till en dator som fanns vid bryggans kartbord för att titta på avlösningsschemat som fanns inlagt i datorn.

Befälhavaren befann sig i sin hytt och när han tittade på sin klocka insåg han att han borde ha kallats till bryggan eftersom fartygen vid den tiden borde närma sig fyren Marhällan. Han gick då in på bryggan och såg att 2:e styrman stod vid kartbordet och att utkiken satt i sin stol.
Befälhavaren såg också omedelbart att fartyget hade kurs mot ön Marbådan som befann sig cirka 200 meter för om Ålandsfärjan. Han insåg genast att fartyget skulle grundstöta och sprang fram till manöverpulpeten på styrbords bryggvinge och drog full back på maskinerna.

Befälhavaren lyckades få ner farten något men kort därefter gick fartyget på grund med cirka 13 knops fart. Händelsen inträffade klockan 14.04 den 23 oktober 2007 på position N 60°01´,56 E 019°52´,40.

Sveriges utredningsmyndighet Sjöfartsinspektionen har gjort den här utredningen.

C3/2007M Rapport (pdf, 2.36 Mt)

 
Publicerad 23.10.2007