C3/2006M M/S PAMELA, grundstötningar på nordväst sidan av Utö den 1.7.2006 och utanför Nystad den 7.12.2006

M/S PAMELA, grundstötning på nordväst sidan av Utö den 1.7.2006

Torrlastfartyg MS PAMELA avgick från Nådendals Luonnonmaa-hamn den 30.6.2006 kl. 17.50 och destinationen var Kolobrzeg, Poland. Som last hade hon 940 ton granitblock. Rutten ledde längs skärgårdens farleder, mellan öarna Korpo och Pärnäinen och sedan via Utö till öppet hav. Befälhavaren var i vakt mellan kl. 18.00–24.00. När befälhavaren överlämnade vakten till styrmannen kl. 24.00 berättade han fartygets position och att det fanns ingen meddelad mötande trafik.

Klockan 00.35 vaktmannen, som var med styrmannen i vakt, lämnade kommandobryggan. Snart efter vaktmannen hade försvunnit började styrmannen fylla i arbetstiddagbok när fartyget framfördes med hjälp av automatstyrning. Det var ungefär 2,1 sjömil till nästa vändningspunkt och med 8 knops fart skulle det här avståndet ta cirka 15 minuter. Under den här tiden fördjupade sig styrmannen till ifyllning av arbetstidsdagbok på så sätt att han inte tittade ut och heller inte utnyttjade navigationsutrustningar på kommandobryggan. När styrmannen följande gången tittade ut, såg han klippan cirka 300 meter framför fartyget. Då hade fartyget gått ungefär 700 meter förbi vändningspunkten. Han grep till rodret och vände allt över till styrbord, men fartyget hann vända endast tio grader innan hon krokade mot klippan med 8 knops fart.

Orsaken till olyckan kan anses vara felaktiga tidspassande av sådana åtgärder som inte säkerställer fartygets trygga gång och navigering. Som medverkande orsaker kan anses vara utkiks felaktiga försvinnande från kommandobryggan. När man undersöker orsaker till olyckan kan man inte lämna ut det faktumet att 6/6-vakten, som var i bruk på fartyget, kunde ha förorsakat kumulering av sömnbrist och på så sätt trötthet, som verkade försvagande på beskedsförmågan.

Utredarna föreslår inga säkerhetsrekommendationer på basen av olyckan.

MS PAMELA, grundstötning utanför Nystad den 7.12.2006

Torrlastfartyg MS PAMELA grundstötte kl. 22.15 den 7.12.2006 på södra sidan av Putsaari-ön utanför Nystad.

PAMELA avgick från Rauma kl. 17.15 och destinationen var Tallinn. Som lasten hade hon 950 tonnen sandblästringslagg förpackad i storsäckar (big bags). När PAMELA avgick från Rauma hade hon ungefär sju graders lutning mot babord vilket berodde av lastövergången.

Väderleksrapport hade lovat hård vind och därför rutten mot Tallinn ledde via Kajakulma och Sampo öar och Skärgårshavet till Hangö, varifrån färden skulle fortsätta mot Tallinn. Cirka kl. 22.00 när PAMELA passerade Putsaaris södra sida, stängde befälhavare oavsiktligen den bärbara datorns lock, då det elektroniska sjökortet också slocknade. Öppnande av programmet tog så länge att befälhavaren bedde styrmannen till kommandobryggan för att hjälpa med datorn, så att han själv kunde koncentrera sig bättre på navigering. Medan han bestämde fartygets exakta position med hjälp av pappersjökort, radar och strålkastare drev fartyget förbi vändningspunkten. Den sena vändningen började lovande, men när fartyget kom fram bakom klipporna, som skyddade fartyget mot vinden och sjögången, slutade vändningen och fartyget grundstötte.

Orsaken till olyckan kan anses vara befälhavarens mänskliga fel när han oavsiktligen stängde den bärbara datorns lock. Detta ledde till omedvetenhet av fartygets exakta position och därmed till en försenad vändning och slutligen till grundstötningen.

Som medverkande orsaker kan anses vara saknande av utkik på kommandobryggan, oförmånliga väderförhållandena och fartygets obegränsad framåtskridande när exakt information om fartygets läge saknade. Också bryggans tämligen gamla ergonomi (radaren på SB-sidan och pappersjökorten på PB-sidan) gjorde manuell navigering svårare.

Utredarna föreslår inga säkerhetsrekommendationer på basen av olyckan.

C3/2006M Rapport (pdf, 1.79 Mt)

 
Publicerad 1.7.2006