B1/2006M MS SINGELDIEP, olyckshändelse i Kotka hamn den 11.1.2006

Olyckan tog plats i Kotka hamn den 11. januari 2006 då man var på att öppna lastluckor ombord fartyg som seglade under Holländsk Antillernas flagga. Fartygets manskap kom från Polen. Hamnarbetarna var på våg ombord då olyckan tog plats.

Den andra styrmannen och en matros hade öppnat luckor med hjälp av portalkranen. Matrosen trodde att arbetet var färdigt då styrmannen körde kranen till lucksektion nr 1. Det var vanligt att parkera kranen dit. Styrmannen tog nr. 1 sektion till kranen och började flytta den till akter. Vid flyttning luckan lossnades från kranen och föll in till lastrum.

Luckan drev kranen bort från luckans karvel och kranen föll delvis till lastrummet. Ovan på kranen i dess styrplats kunde styrmannen inte hålla sig men föll ned på papper lasten. Han fick svåra skador i huvudet och avled den nästa dagen.

Det kom ut att med sådana portalkranar det har hänt många olyckor. I dessa hade man arbetat ensam emot anvisning och regler som har varit ombord. Holländska administrationen har velat om olyckor men inga specifika förbättringar eller andra åtgärder har inte krävts. Rederiet hade givit instruktion att man måste vara försiktig och inte arbeta ensam med kranen.

B1/2006M Rapport (pdf, 1.98 Mt)

 
Publicerad 11.1.2006