C4/2005M MS SILJA SERENADE (FIN) och KBV-046 (SWE), farosituationen i Stockholms skärgård 4.10.2005

Cirka klockan 18.40 lokal tid tisdagen den 4 oktober var KBV 046 på väg västerut genom Lindalssund mot Vaxholm. På bryggan fanns ett under dagen nyinstallerat elektroniskt sjökort, som varit iland av tekniska orsaker. I samband med installationen var AIS-mottagningsfunktionen inte tillgänglig och inställningen av bilden var inte den önskade. På bryggan fanns befälhavare och rorgängare.

Samtidigt var Silja Serenade på väg ut från Stockholm. Från farleden såg man KBV 046 i Lindalssund och förutsatte att hon skulle hålla undan i korsningen längre fram. Då man insåg att så inte blev fallet vidtog man åtgärder genom att ljudsignalera, dra ner på farten och backa upp samt styra undan.

På KBV 046 var man koncentrerad på det elektroniska sjökortet och blev inte varse Silja Serenade förrän hon signalerade. Man initierade då undanmanöver åt styrbord som fördröjdes av att man sannolikt inte gav tillräckligt mycket kursändring med automatstyrningssystemet, som var aktiverat. Systemet reagerade genom att försöka lägga fartyget på den nya kursen, vilket innebar att rodret strax stöttades åt babord. Detta skedde för den givna situationen alldeles för tidigt, och besättningen kopplade då över till kontaktstyrningen (med ”override”-funktion). Först då fick man den kraftiga reaktion som man eftersökte. Avståndet mellan fartygen var som minst ca. 25 m.

Utredningen visar att ISM ännu inte införts hos Kustbevakningen. Ett sådant kvalitetsstyrningssystem hade sannolikt inneburit skarpare rutiner ombord på KBV 046.

Sveriges Sjöfartsinspektionen har utredat den här olyckshändelsen.

C4/2005M Rapport (pdf, 1.8 Mt)

 
Publicerad 4.10.2005