C1/2005M M/S PAULINE RUSS (AG), bottenkänning i Hangö hamn den 20.1.2005

Ro-ro fartyget PAULINE RUSS var på väg från Tillbury (GB) till Hangö 20.1.2005. Lotsen steg ombord 20.01.2005 klockan 01.19 utanför Gustavsvärn. VTS meddelade lotsen att vindens riktning var 185° och hastigheten 11-15 m/s. Fartyget passerade bojen Hanko 2 klockan 01.18 och anlände till vändplatsen klockan 01.24.

Fartyget vände runt om styrbord i vattenområdet mellan vågbrytaren och bojen Meijerfelt. Lotsen föreslog också möjligheten att vända fartyget i hamnen innanför vågbrytaren, för där fanns det gott om utrymme då hamnen var tom men befälhavaren beslöt sig om den förverkligade vändplatsen. Användning av bogserare diskuterades inte mellan lotsen och befälhavaren.

Efter vändningen började man backa fartyget mot kaj 1 med cirka 2,5 knops hastighet. Propellerns stigning var 25 %, aktra styrpropellern var fullt till vänster och styrningen skedde med bogpropellern.

Fartyget passerade vågbrytaren klockan 01.30 då lotsen meddelade till befälhavaren att fartyget drev norrut. Också befälhavaren hade lagt märke till att fartyget drev norrut mot röda bojarna norrom det trygga vattenområdet.

Befälhavaren tog hand om styrningen med styranordningarna på kommandobryggans vänstra vinge. Det fanns inte en rorsman på bryggan. När fartyget var vid den första röda bojen hade lotsen förslagit at nu måste man återvända ut eller farten ökas. Befälhavaren svarade inte på förslaget och fortsatte att backa mot kajen.

Klockan 01.35 då fartygets akter var nära kajen, orkade bogpropellern inte lyfta fören mot vinden och kajen med sin fulla effekt. Befälhavaren beslöt avsegla ut från hamnen. Först vände han rodret till vänster och propellerns stigning 60 % framåt för att få fören vänsterut. När han märkte att manövern resulterade i akterns rörelse norrut mot den första röda bojen, vände han rodret åt höger men detta hindrede inte fartygets akter från att driva på bojen och få en lindrig bottenkänning.

Faktorn som medverkade till olyckan var bristande bryggsamarbete, som ledde till bristande bedömning av vindförhållandens inverkan på fartygets manöverförmåga.

C1/2005M Rapport (pdf, 0.92 Mt)

 
Publicerad 20.1.2005