B1/2005M M/S AMORELLA, brand på bildäcket 19.5.2005

Den finska passagerarbilfärjan ms AMORELLA råkade ut för en brand på bildäcket i Stockholms skärgård 19.5.2005. Motorutrymmet på en bil av märket Volvo 740 brann på bildäcket och förorsakade ett olyckstillbud. Fartyget var på en normal ruttrafikresa från Stockholm till Åbo. Det fanns 1077 passagerare och en besättning på 159 personer ombord på fartyget. Last hade man 1380 ton. Bildäcken var fulla av personbilar, bussar, långtradare och släpvagnar samt motorcyklar.

När AMORELLA närmade sig Oxdjupets sund i Stockholms skärgård alarmerade det automatiska branddetektorsystemet om brand kl. 22.12. Branddetektorn gav alarmet från bildäcket på däck 5, från det s.k. ”kombidäcket”. Förutom ett bildäck finns det på däcket hytter för passagerare och besättning. Kombidäcket var fullastat och på det fanns 89 personbilar och tre motorcyklar.

Alarmeringen av fartygets egen personal och brandbekämpningsorganisationen samt förhandsanmälan om branden till sjöräddningscentralen och rederiet gjordes enligt alarmlistan. En säkerhetsvakt som fått brandskolning tog effektivt hand om den inledande släckningen tillsammans med en däcksvakt som var på vaktrunda. Säkerhetsvakten ledde den inledande släckningen tills fartygets egentliga brandbekämpningspersonal kom på plats. Brandbekämpningspersonal begränsade branden och kylde ned den med vattenstrålar och sprinklersystemet. Brandchefen och släckningschefen ledde släckningen på bildäcket. Rökdykarna släckte slutligen branden, som hade bildat rikligt med rök, med hjälp av skum 29 minuter efter att brandalarmet hade givits. Efterhandsövervakningen sköttes ändamålsenligt.

På grund av hotet som rökbildningen förorsakade, evakuerades fartygets 1077 passagerare enligt planen och på ett övat sätt huvudsakligen till ytterdäcken eller till närheten av ytterdörrarna. Evakueringen var genomförd ungefär samtidigt som man hade lyckats släcka branden. När man hade säkerställt att branden var släckt återvände passagerarna till de inre utrymmena och fartyget fortsatte sin resa säkert till Åbo.

I utredningen fokuserades på den risk, som en bilbrand på bildäcket på en passagerarbilfärja under resan utgör för fartygets säkerhet. Syftet med utredningen var att upptäcka de riskfaktorer som är förknippade med en dylik brand samt bedöma den moderna teknikens möjligheter i förbättringen av säkerhetssituationen.

Åbo-polisen gjorde undersökningen gällande brandens orsaker. I det här fallet fick branden som totalt förstörde personbilens motorutrymme antagligen sin början i ett fel i en elapparat.

Det är omöjligt att i lastningsskedet bedöma brandrisken för en enskild bil, eftersom fordonens säkerhet beror på nivån av service och underhåll. Rederiet och fartyget kan inte påverka denna risk. På fartyg som transporterar bilar innefattar åtgärderna som används för att upprätthålla brandsäkerhet en tillräckligt tidig upptäckning av branden samt rättdimensionerade och till metoderna standardiserade snabba åtgärder för begränsningen och släckningen av branden.

Undersökningskommissionen ger säkerhetsrekommendationer till rederierna och sjöfartens utbildningsorganisationer om organiseringen av ledningen, till Räddningsinstitutet om utvecklingen av släckningsutrustningen och -metoderna i samarbetet med sjösäkerhetsmyndigheterna och rederierna, till sjöfartens utbildningsorganisationer och rederierna om fördjupandet av släckarnas kunnande samt till rederierna, Kommunikationsministeriet och Inrikesministeriet om utvecklingen av samarbetet inom sjöräddningen.

B1/2005M Rapport (pdf, 1.84 Mt)

 
Publicerad 19.5.2005