S3/2004M Orsakerna till och förekomsten av allmän trötthet vid arbete på kommandobryggan

Vid olyckor som inträffat på moderna fartyg och som undersökts av Centralen för undersökning av olyckor lade man i ett betydande antal märke till att trötthet påverkat den navigerande personalens arbetsvigör. Då händelserna analyserades fick man antydningar om ett problem som observerades i fråga om andelen av arrangemangen för arbetsskiftena. Centralen för undersökning av olyckor inledde tillsammans hos det yrkesaktiva fartygsbefälet en enkätundersökning för att utreda verkan av de olika faktorerna.

Enkäten gav ett mycket representativt svar och som ett resultat av analysen erhölls resultat som på ett täckande sätt beskriver resultaten. Enkäten omfattade delar med frågor som skall kodas och fria frågor. Resultaten av båda delarna ledde till rekommendationer.

I rekommendationerna fästes uppmärksamhet på en fördomsfri granskning av arbetstidsarrangemangen, hur man ser till att tillräckligt med tid för vila ordnas, att belastningarna av hamnarbetet beaktas, att utkikens arbetsbeskrivning utvecklas, att trötthetssymtom observeras och anmäls, beskaffenheten hos vaktpersonalens kost samt luftkvaliteten på kommandobryggan.

Som helhet betraktat gav undersökningen en bild av en ansvarskännande personal på kommandobryggan med strävan efter säkerhet.

S3/2004M Rapport (pdf, 1.62 Mt)

 
Publicerad 17.6.2004