C9/2004M Ms CASINO EXPRESS, bottenkänning utanför Umeå 24.11.2004

Roro-passagerarfärjan Casino Express gick i reguljär trafik mellan Holmsund i Sverige och Vasa i Finland. Onsdagen den 24 november 2004 avgick hon från Vasa på eftermiddagen med last av fordon och passagerare. Vid ankomsten till Holmsund på kvällen hade den sydliga vinden ökat till kuling med stormbyar. Tilläggningen vid terminalen misslyckades och färjan drev förbi piren och vidare norrut liggande tvärs vind och sjö. Från den assisterande bogserbåten Kronö gjordes upprepade försök att stoppa färjan och att bogsera henne tillbaka till terminalen. Försöken misslyckades och färjan drev på grund i den norra delen av viken.

Färjan sprang läck. När vinden avtagit evakuerades passagerarna med båtar från Kustbevakningen och Svenska Sjöräddningssällskapet. Inga person- eller miljöskador uppstod. Lasten bärgades. Färjan fick omfattande skador.

I bilaga 1 finns ett MTO-diagram (Människa, Teknik, Organisation).

Sveriges Statens haverikommission har gjort den här undersökningen.

C9/2004M Rapport (pdf, 0.91 Mt)

 
Publicerad 24.11.2004