C2/2004M Trålaren NORDSJÖ, slagsida på Norra Östersjön 27.1.2004

Den finländska trålaren NORDSJÖ (FIN-1107U) höll på att lyfta en trålpåse på Norra Östersjön 27.1.2004 när den fick en 20–30 graders slagsida. Fartyget hade fiskat tillsammans med trålaren WIND. Hela den gemensamma fångsten hade lastats på NORDSJÖ. NORDSJÖ anmälde om situationen till WIND som hade lämnat platsen; WIND sände ett nödanrop. SILJA SYMPHONY som befann sig i närheten kom till NORDSJÖ och gav skydd för vinden efter att också WIND hade anlänt till platsen för att säkerställa läget. Man lyckades nästan räta upp NORDSJÖ och fartyget kunde fortsätta sin resa till Kasnäs, där man lossade dess last till NEW BALTIC.

Enligt undersökningskommissionen berodde olyckan på att man hade lastat fartyget för fullt och på att det vatten som hade samlats i fiskelasten ökade fiskens tendens att röra sig. En i slutskedet av fiskandet utförd lyftning av fiskpåsen gjorde att fartyget fick slagsida och fisklasten började flytta sig över de längsgående fiskskotten till styrbordssidan. Fisklastrummet var uppdelat i sex lårar och det var ganska fullt, alltså blev fiskens krängande moment i balans med fartygets rätande moment redan vid ca 30 grader.

Undersökningskommissionen rekommenderar, utöver de rekommendationer som har getts i samband med SEA GULL-undersökningen, att Sjöfartsverket övervakar att fiskefartygens stabilitetsdokument motsvarar alla de lastsituationer som är i bruk på fartyget.

Undersökningsrapporten ingor som bilaga i undersökningsrapporten B3/2004M Trålaren SEA GULL, sjunkit på Östersjön 27.5.2004.

C2/2004M Rapport (pdf, 2.7 Mt)

 
Publicerad 27.1.2004